CONVOCARE

 

In temeiul prev.art. 20, 21, 22, 23 din Statutul Asociaţiei Romil, Consiliul Director convoaca:

 

ADUNAREA GENERALA

in ziua de

sambata, 18 martie 2017, orele 10.30

 

cu urmatoarea ordine de zi:

 

1. Raport de activitate al Consiliului Director pentru perioada februarie 2016  si pana in prezent;

2. Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea activitatii financiare a Asociatiei ROMIL;

3. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale Asociatiei ROMIL pentru anul 2017;

4. Descarcarea Consiliului Director  de activitatea si gestiunea sa din perioada supusa analizei;

5. Aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli ale Asociaţiei ROMIL pentru anul 2017;

6. Alegerea noilor organe de conducere ale Asociației pe următorii 4 ani;

           

Lucrarile Adunarii Generale se vor desfasura în Craiova, la sediul Filialei Dolj,                                                                                                                                      

              Marian Popa

Preşedintele Asociaţiei ROMIL

Adaugă comentariu

927


Codul de securitate
Actualizează