Manifestație 02.02.2022

Astăzi 02.02.2022, polițiștii împreună cu rezerviștii militari din asociațiile L.Aer.Rom, ROMIL, AORR, ANCMRR „Al.I.Cuza”, ARPIA, LADPM, SCMD, (rezerviști din aceste asociații am văzut eu în piață) au manifestat în Piața Victoriei la sediul Guvernului, la sediul Ministerului Afacerilor interne și la Palatul Parlamentului împotriva Prim-ministrului, fost ministru al apărării dl. Nicolae Ionel Ciucă și a dl. Lucian Nicolae Bode - Ministrul Afacerilor Interne, care prin legile care le-au inițiat și le-au aplicat au desăvârșit discriminarea polițiștilor și rezerviștilor în ceea ce privește pensiile militare raportate la data deschiderii dreptului de pensiei, cât și în raport cu pensiile civile ale parlamentarilor, primarilor și angajaților din autoritățile publice.

Miting Piața Constituției 23.12.2021

Așa a fost azi 23.12.2021 în Piață Constituției, alături de polițiști, polițiștii de penitenciare și de frontieră.

Comunicat 12.01.2021

COMUNICAT din  12.01.2021

 

În data de 12.01.2021, la sediul Parlamentului, sala Ovidiu Șincai, la inițiativa Conducerii FORUMULUI structurilor asociative din SNAOPSN, în organizarea Comisiei pentru apărare și ordine publica si siguranță națională a Camerei Deputaților, personal a secretarului Comisiei, deputatul Dumitru Coarnă,  a avut loc Ședința  Comună a reprezentanților Comisiei  pentru apărare a Camerei Deputaților și asociațiilor membre ale FORUMULUI. La ședință au mai participat și asociații și sindicate din MApN, MAI și Ministerul Justiției, care nu sunt membre ale FORUMULUI dar au fost invitate să participe într-o încercare de unire a cât mai multor structuri asociative din sistemul național de apărare ordine publică și siguranță națională.

La ședință au mai fost invitați membri MApN și MAI, alți parlamentari printre  care  vicepreședintele Comisiei pentru apărare, domnul deputat Mihai Weber, domnii deputați, generali in retragere, Nicolae Roman și Mircea Chelaru. Din partea MApN a participat o delegație condusă de secretarul de stat și șef al Departamentului pentru relația cu parlamentul și calitatea vieții personalului, domnul Marius Bălu.

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat două probleme principale:

-    analiza modului în care se pun în aplicare prevederile legale privind salarizarea și asigurarea pensiilor personalului activ, în rezervă și retragere și SAOPSN.

-  modalități de acțiune ale structurilor asociative ale militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special pentru obținerea respectării de către legislativ și executiv a prevederilor constituționale și legale privind salarizarea și asigurarea pensiilor.

Pe lângă aceste aspecte s-au mai discutat și alte subiecte, cu accent pe problematica pensiilor militare, PLX 199 și ultima OUG privind prorogarea indexării și înghețarea veniturilor personalului din SNAOPSN.

Au participat delegați din 34 de asociații. Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Dumitru Coarnă.

Au fost expuse puncte de vedere privind modul în care executivul în special, dar și legislativul au tratat problemele militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, toți reprezentanții fiind de acord că este inadmisibil modul în care cei menționați au fost tratați de către reprezentanții puterii, indiferent de culoarea politică, în ultimii ani.

S–a pus problema PLX 199, dacă mai poate face obiectul actualului legislativ, sau este cazul să se renunțe la acest proiect și să se inițieze alt proiect legislativ sau eventual să se repună în discuție PLX 221.

Cu trei excepții, respectiv reprezentanții MApN și ai AORR și ANCMRR, toți ceilalți au fost de acord că respectivul proiect nu poate fi acceptat în varianta propusă de MApN nici chiar cu promisiunea sau în speranța că proiectul va fi amendat în plen, pentru că există riscul ca modificările sau amendamentele dorite să nu fie acceptate și astfel s-ar crea noi discriminări și nedreptăți. Domnul deputat Dumitru Coarnă a sugerat inițierea unui proiect care să cuprindă doar câteva puncte care să reglementeze problema indexării,  aplicării actualizării pensiilor în raport cu salarizarea, aplicarea salarizării așa cum prevede legea și menținerea calcului pensiei la vechimea cumulată, nu la vechimea în serviciu. În acest sens domnul deputat a propus formarea unui grup restrâns de lucru care să dea formă acestui proiect.

De asemenea, s-a discutat oportunitatea unor acțiuni de protest, cu respectarea regulilor stabilite de situația medico-sanitară, în cazul în care guvernul nu va lua în considerare propunerile asociațiilor.

Au fost adresate întrebări secretarului de stat de la MApN, domnul Marius Bălu, printre care și cea  privind zvonul potrivit căruia la Guvern și MApN se lucrează la o nouă lege a pensiilor militare care să treacă pensiile militare din nou  sub tutela Casei Naționale de Pensii Publice, recte, calculul pe contributivitate. Domnul secretar de stat a negat  orice acțiune în acest sens din partea MApN în acest moment.

După 3 ore și jumătate de discuții, activitatea s-a încheiat, domnul deputat Dumitru Coarnă exprimându-și deschiderea și sprijinul  față de toți reprezentanții asociațiilor militarilor pentru toate problemele care vizează activitatea comisiei și fac interesul militarilor activi sau în rezervă.

 

PREȘEDINTELE FORUMULUI SAOPSN

    Colonel în retragere Marian TUDOR

 

Informare 02.10.2019

INFORMARE din 02.10.2019

În urma desfăşurării şedinţei Comisiei de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (comisie avizatoare) din Camera Deputaţilor, azi 02.10.2019, a fost introdus şi aprobat, cu o singură abţinere, amendamentul la propunerea legislativă pentru completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal (PLx 396/2019), prin care se exceptează categoria de contribuabili proveniţi din SAOPSN, beneficiarii prevederilor Legii 223/2015.

Amendamentul a fost propus de FORUM şi însuşit de preşedintele Comisiei de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Preşedintele FORUMULUI

General locotenent (r) Neculai BĂHNĂREANU

Acord Cadru

FORUMUL

STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR DIN SISTEMUL NAȚIONAL DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ

 

 

COMUNICAT

Către membrii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență

 

         

 

          Structurile asociative reprezentative ale rezerviștilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, ancorate permanent în realitatea cotidiană a societății românești, sunt preocupate de evoluția răspândirii noului coronavirus.

          În aceste circumstanțe, dorim să vă asigurăm pe dumneavoastră și întreaga opinie publică de susținerea noastră deplină pentru măsurile adoptate și efortul depus, până în prezent, de autoritățile abilitate de la nivel central și local.

          În același timp ne manifestăm disponibilitatea ca, atât prin capacitatea organizatorică a structurilor centrale și teritoriale, cât și individual, prin membrii tuturor asociațiilor noastre (cu un efectiv de peste 100.000 de cadre militare în rezervă), să sprijinim în forme și modalități adecvate, în principal de tip voluntariat, autoritățile de la nivel central și local în soluționarea unor probleme administrative și de altă natură, ce pot fi convenite de comun acord.

       Cu încrederea că demersul se înscrie în efortul general al autorităților Statului Român, structurile asociative reprezentative ale rezerviștilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională își reafirmă necondiționat loialitatea lor față de țară și compasiunea pentru greutățile prin care trec Românii.

 

                     PATRIE, ONOARE, DEMNITATE!

 

                     Președintele în exercițiu al Forumului și al Structurilor Asociative Reprezentative ale Rezerviștilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională

                      (Părți la Acordul-Cadru),

                     Președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”

                     General-locotenent(r.) Neculai BĂHNĂREANU

 

București 2 aprilie 2020