Casele de pensii ale MApN și MAI se dau cap în cap

Casele de pensii ale MApN și MAI se dau cap în cap

Scris de Marin Neacșu

Încep acest articol prin a-mi cere din nou scuze față de cititori pentru greșeala comisă în articolul anterior, cel privind indexarea din 2017. Repet, efectiv uitasem de Ordonanța 99/2016 cea în baza căreia s-au majorat pensiile în Ianuarie 2017. Cu atâtea modificări și încălcări ale ordinelor și legilor proprii, e normal să nu mai știi pe ce lume ești. Promit să fiu mai atent.

Dar iată că totuși nu numai eu mă încurc, iar dacă o fac, ridic mâna sportiv iar efectele greșelilor mele sunt totuși fără efecte asupra altora sau asupra pensiilor.

Vă amintiți răspunsul dat de CPS a MApN privind situația procesului de actualizare pe data de 26.03.2017. La punctul 2, la întrebarea mea privind baza legală a emiterii deciziilor de actualizare mi s-a răspuns că baza o constituie art. 74(2) din legea 223 care prevede că „Nu constituie modificare a drepturilor de pensie măsurile de indexare și actualizare a pensiilor generate de evoluția estimată a indicelui prețurilor de consum corelată cu creșterile medii salariale, acordate prin hotărâri ale Guvernului, cu excepția primei actualizări reglementate de art. 60 alin. (1).”

Un prieten mi-a explicat azi dimineață că totuși CPS a MApN ar avea dreptate, pentru că ultima propoziție a acestui articol spune că excepție la ne-emiterea deciziilor la actualizare și indexare, o face prima actualizare care în concepția CPS a MApN ar fi cea din Iulie 2017, în baza legii 152.

Aparent ar avea dreptate, dar sunt două elemente care îi contrazic.

Primul ar fi trimiterea din finalul art. 74(2), la prevederile art. 60(2), care spune: „(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional și/sau solda de funcție/salariul de funcție al militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 și 108 și în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie, astfel:”

Dar articolele 29 și 30 la care face referire articolul 60, fac trimitere la baza de calcul avută în vedere la recalculare ocazie cu care s-a făcut așa cum cere legea, actualizarea bazei de date. Deci prima actualizare, la care face referire articolul 60 este cea care s-a pus în aplicare la procesul recalculării conform legii 223 prin articolele 29 și 30.

Rezultă că actualizarea din Iulie 2017 nu este prima, deci nu trebuie să se emită decizie.

Al doilea element care contrazice punctul de vedere al CPS a MApN, este, așa cum am mai spus, articolul 1 al Anexei 2 a Ordinului M25/2015, care este un ordin comun al miniștrilor din structurile cărora li se aplică legea 223 și cuprinde PROCEDURILE DE RECALCULARE ȘI ACTUALIZARE A PENSIILOR MILITARE DE STAT. Iată, încă odată, ce spune articolul Actualizarea pensiilor militare de stat prevăzută la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către casele de pensii sectoriale, de regulă din oficiu, pe baza informaţiilor din bazele de date proprii, fără a fi emise decizii în acest sens, conform prevederilor din anexa nr. 1 la ordin şi prevederilor legale în vigoare la data prevăzută de lege la data actualizării pensiilor.”

Păi dacă acest ordin cuprinde instrucțiuni privind aplicarea Legii 223 și specifică în mod și mai clar decât Legea, fără alte excepții, pe care le exclude pentru că nu se mai crea confuzii și interpretări, așa cum s-a și întâmplat, că nu se emit decizii la actualizare și indexare, DE CE TOTUȘI CEI CARE TREBUIE SĂ APLICE LEGEA ÎN BAZA PROCEDURILOR EMISE DE MINISTERELE DE RESORT, CĂ DOAR DE AIA AU FOST EMISE, CA SĂ ȘTIE EI CUM SĂ O APLICE, EMIT DECIZII? Pentru că legea este interpretabilă? Dar ORDINUL M-25 A CLARIFICAT ACEST ASPECT, TOCMAI CA SĂ NU MAI FACĂ NIMENI INTERPRETĂRI, FĂRĂ EXCEPȚII. Întrebarea care se pune și este absolut logică, este dacă NU CUMVA ÎNLOCUIREA TERMENULUI INDEXARE CU CEL DE ACTUALIZARE, S-A FĂCUT TOCMAI PENTRU A SE EMITE (conform art. 74(1) DECIZII ȘI LA INDEXARE, cu un scop pe care îl vom înțelege abia când vom fi loviți de o nouă lege sau ordonanță?

Dar, pentru a face brambureala și mai mare și pentru a arăta în ce constă măreția legilor române, MAI a dat un comunicat pe data de 20.03.2018, pe care îl postez mai jos.

Conform acestui comunicat, la MAI, se face indexarea – chiar dacă pe anul 2018, inflația a fost negativă - deși MApN a declarat că nu se face (aici le dau dreptate celor de la MApN), dar se va păstra cuantumul cel mai avantajos. Este adevărat, decizia MAI are în vedere art. 59 al legii 223 modificate prin OUG 59, articol care prevede struțo-cămila aia de „actualizare cu rata inflației” care de fapt trebuie să se numească indexare.

Deci doamna Dan îi dă un cap în gură domnului Fifor. Ei bine, nu ar fi prima persoană, care îi dă un cap în gură domnului Fifor. Dacă vă amintiți recentul Congres al PSD sau CPEx, cum i-o mai spune, și tânăra stea a gimnasticii politice, donșoara Irina i-a luat de mânuță pe domnul Fifor și pe doamna Firea și i-a așezat în bancă și la propriu și la figurat. Rău a ajuns armata, dacă ministrul ei este pus în bancă de o locțiitoare cu caș la gură. Cu așa ministru, livreaua propusă ca uniformă pentru armată se potrivește ca o mănușă.

Dar să revenim la comunicatul MAI. Contradicția despre care vorbeam dintre cele două ministere, nu se oprește aici. Prin același comunicat, doamna Carmen ot Zimnicea, mai dă un cap în gură domnului Fifor, sau MApN, pentru că după cum se vede, anunță clar că „actualizarea se va realiza fără emiterea unor decizii de actualizare, conform (țineți-vă bine) articolului 74(2) din Legea 223.”

De data asta chiar că nu mai știi ce să crezi.

Cum este posibil, ca două case de pensii, aparținând a două ministere care au lucrat la emiterea aceleiași legi și aceluiași ordin împreună, cot la cot, să ia două decizii opuse având ca bază același articol de lege? Domnule Zegrean, vedeți unde duce măreția legilor române? Eram obișnuit să văd două decizii ale instanțelor, diametral opuse pe același caz, cum a fost recent cazul Familiei Cosma, dar acolo e de înțeles, unii țin cu TAO și alții cu MAO, dar aici, care e miza bătăii de joc?

Dacă cei de la MAI și-ar fi justificat decizia sau anunțul prin aplicarea art. 1 din anexa 2 a Ordinului M-25, i-aș fi pupat, dar să vii cu același articol cu care cei de la MApN se justifică pentru emiterea deciziilor de actualizare, este ceva ce nici Kafka nu și-ar fi imaginat. NICI NU MAI CONTEAZĂ CINE A DECIS SAU ANUNȚAT PRIMUL, TOT DE RÂSUL LUMII SUNTEM.

Cine descurcă acum ițele, pentru că în mod cert cineva greșește. Chiar dacă până la urmă vor da vina pe un „funcționar” care a mutat o virgulă, sau un secretar de stat care a înțeles greșit, ca domnul Nasta, adevărul este că ambele Case Sectoriale s-au raportat greșit la art. 74, ei trebuind să aibă în vedere procedurile de aplicare a Legii 223, pentru că SUNT EMISE TOCMAI PENTTRU CLARIFICAREA NECLARITĂȚILOR ȘI PENTRU A ARĂTA CUM TREBUIE INTERPRETATĂ ȘI APLICATĂ LEGEA. Acesta este rostul acestor metodologii sau proceduri de aplicare a legilor. Mai știu că este o cutumă ca nici o lege să nu fie pusă în aplicare până la emiterea metodologiei de aplicare. Ori la noi aceste metodologii se emit pentru a fi încălcate. C’așa-i în armată.

 

http://www.monitoruljuridic.ro/act/ordin-nr-m-25-din-15-februarie-2016-pentru-aprobarea-procedurilor-de-recalculare-i-de-actualizare-a-pensiilor-militare-de-stat-emitent-176795.html

http://www.mai.gov.ro/documente/structuri/Casa_Pensii/comunicat.pdf

 

Adaugă comentariu

927


Codul de securitate
Actualizează