Dezbaterea publică deschisă cu tema: „Evoluția drepturilor militarilor începând cu anul 1990”

FORUMUL
STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR DIN SISTEMUL APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE ȘI SIGURANȚEI NAȚIONALE


COMUNICAT

              

        În ziua de 20 septembrie a.c., din inițiativa gl. Nicolae GROPAN, președintele FORUMULUI AMVRRSAOPSN, la sala de spectacole a Cercului Militar Național, a avut loc Dezbaterea publică deschisă cu tema: „Evoluția drepturilor militarilor începând cu anul 1990”, organizată de Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari împreună cu Forumul Structurilor Asociative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, în parteneriat cu Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din Ministerul Apărării Naționale.

    La dezbatere au fost invitați: Președintele României, Președinții celor două camere ale Parlamentului, Primul-Ministru al Guvernului României, Președintele Curții Constituționale, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, liderii grupurilor parlamentare, președinți, vicepreședinți și secretari ai comisiilor parlamentare, ministrul apărării naționale, ministrul afacerilor interne, ministrul justiției, ministrul muncii și justiției sociale, consilieri prezidențiali, Șeful Statului Major al Apărării, Avocatul Poporului, Președintele Consiliului Național de Combatere a Discriminării, directorii SRI, SIE, SPP și STS, secretari de stat din ministerele apărării, afacerilor interne și justiției, reprezentanții structurilor din cele trei ministere care răspund de calitatea vieții personalului militar, șefii Direcțiilor financiare, directorii caselor sectoriale de pensii, precum și reprezentanți ai mijloacelor mass-media, și au participat membri ai structurilor asociative semnatare ale protocolului de colaborare în cadrul FORUMULUI.

                                                                                                                       

Pe timpul dezbaterii au fost prezentate referatele:

1. Evolutia generală a drepturilor militarilor începând cu anul 1990 – modul de reflectare a legislației europene în legislația românească privind mediul asociativ

Autor: Gl.bg.(rtr) Nicolae GROPAN

2. Politica sporurilor salariale ale militarilor

Autor: Col. (r) Viorel GLIGOR

3. Evoluția drepturilor salariale ale militarilor

Autor: Maior (r) Petre UCIU

4. Evolutia pensiilor militarilor

Autori: Col.(r) Marian TUDOR

   Lt. col. (r) Gelu ASTILEAN

     Dezbaterea s-a desfășurat într-o atmosferă de reală înțelegere a faptului că membri structurilor asociative încearcă, prin dialog, să transmită structurilor de diferite orientări politice, întregii clase politice, conducerii ministerului apărării, în principal, opțiunea de a alege parteneri în realizarea scopurilor comune sau opozanți ai politicii, permanente, de denigrare și umilire a militarilor.

       Pe timpul dezbaterii, cei 12 înscriși la cuvânt, și-au exprimat opiniile față de gravitatea repetatelor încălcări ale prevederilor Constituționale și legale pe linia pensiilor militare. Totodată au fost făcute propuneri pentru modificarea legislației în domeniu.

S-a propus constituirea unui GRUP DE LUCRU format din specialiști în domeniile: financiar, economic, legislativ și juridic, grup ce va elabora un set de documente cu propuneri ,concrete, de îmbunătățire a legislației în domeniul salarizării militarilor, precum și al pensiilor militare.

       Prin prezenta a numai 2 reprezentanți ai Parlamentului domnii:

- senator Nicu FĂLCOI

- deputat Dumitru LUPESCU

        CLASA POLITICĂ, ACTUALĂ, A DEMONSTRAT, ÎNCĂ O DATĂ, TOTALUL DEZINTERES FAȚĂ DE ARMATĂ ȘI MILITARII EI.

       Prin absența reprezentanților mass-mediei autohtone, s-a demonstrat, încă o dată, faptul că MASS-MEDIA ESTE INTERESATĂ DE CANCANURI, DE LUPTELE POLITICE ALE MEMBRILOR PARTIDELOR AFLATE, VREMELNIC, LA PUTERE, ȘI MAI PUTIN DE SĂNĂTATEA MORALĂ A POPORULUI.

       Prin absența, TOTALĂ, a invitaților din executiv s-a demonstrat, ÎNCĂ O DATĂ, CĂ MINCIUNA, ÎNCALCAREA CONSTITUȚIEI ȘI LEGII, PRECUM ȘI ELABORAREA ȘI PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR DOCUMENTE CE ÎNCALCĂ MORALITATEA, LEGISLAȚIA INTERNĂ, EUROPEANĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ, ÎN DOMENIUL MILITAR, CONSTITUIE O PRACTICĂ, O LIPSĂ DE RESPONSABILITATE ȘI UN NIVEL DE CONDUITĂ CE NU POT FACE CINSTE UNUI ORGANISM GUVERNAMENTAL.

           Pe timpul dezbaterii s-au prezentat opinii și păreri care demonstrează faptul că la nivelul structurilor asociative, membri ai acestor structuri, nu cunosc sau nu dețin informații reale despre acțiunile desfășurate de la nivelul FORUMULUI.

         La secretariatul dezbaterii au fost prezentate materiale cu propuneri concrete vizând pensiile militare, propuneri care, concretizate într-un document comun, vor fi înaintate structurilor specializate din ministerul apărării, în special Casei Sectoriale de Pensii.

DIN ÎNTREAGA DESFĂȘURARE A ACȚIUNII DIN 20 SEPTEMBRIE 2018 SE DESPRIND DOUA DIRECȚII PRIORITARE:

- REVIGORAREA ACȚIUNILOR FEDERAȚIEI MILITARILOR DIN ROMÂNIA

- CONSTITUIREA SINDICATULUI MILITARILOR

Dezbaterea s-a încheiat cu o concluzie prezentată de președintele FORUMULUI, dl. gl. Nicolae GROPAN

- „ESTE ULTIMA ACȚIUNE, DE ACEST GEN, DESFĂȘURATĂ DE LADPM.”

     Suntem obligați să revenim cu precizarea ca structurile asociative, prin președinții lor, pot solicita secretarului general, înregistrările audio-video, ale dezbaterii. Totodată, solicităm tuturor membrilor structurilor asociative componente ale FORUMULUI, folosirea unui limbaj demn și civilizat în dezbaterile realizate prin mijloacele tehnice ale acestuia. Pentru realizarea obiectivelor comune trebuie să ne schimbăm mentalitatea. NU POȚI FACE SCHIMBĂRI, POZITIVE, ÎN 2018 CU MENTALITATEA ANILOR 70-80. FORUMUL STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR DIN SISTEMUL APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE ȘI SIGURANȚEI NAȚIONALE ESTE FORUMUL EGALILOR NU AL EXECUTANȚILOR.

Președintele FORUMULUI

Gl( rtr) Nicolae GROPAN

Purtătorul de cuvânt al FORUMULUI

Col(r) Marian TUDOR

 

             

Adaugă comentariu

927


Codul de securitate
Actualizează