MILITARII şi POMPIERII TREBUIE SĂ SE ORGANIZEZE ÎN SINDICATE!

Federatia Militarilor din Romania, asociatie ce are semnat un protocol de colaborare cu Liga Militarilor Profesionisti, propune ministrului apararii, ca membri fortelor armate si personalului militar sa se organizeze in asociatii reprezentative cu drept de negociere in chestiuni precum salarizarea si conditiile de angajare.

Gen.(ret) Nicolae GROPAN, presedintele Federatiei Militarilor din Romania, a fost zilele trecute într-o audienţă la ministrul Apărării, unde a prezentat un manifest în mai multe puncte privind situaţia reală a militarului român, dar şi ce soluţii s-ar putea găsi la problemele acestuia. 1. Necesitatea unei noi filozofii in abordarea drepturilor si obligatiilor 


1.1. Situatia actuala


Militarii romani nu constituie o categorie socio profesionala distincta ei fiind incorect introdusi in familia ocupationala aparare, ordine publica si siguranta nationala, contrar reglementarilor Organizatiei Internationale a Muncii, la care Romania este nu numai parte semnatara dar si membra fondatoare.

Militarii sunt singura categorie socio profesionala din Romania ramasa la nivelul de MARE MUTA fara a avea posibilitatea de a-si negocia drepturile , lipsite de orice posibilitate de protest impotriva nedreptatilor, abuzurilor sau ne asigurarii unor drepturi valabile intr-o societate democratica pentru toate categoriile de angajati.

Drepturile militarilor nu sunt aparate real de nimeni, in ultimul timp constatandu-se mai curand un concurs in a le limita aceste drepturi sau chiar a le fi lichidate.

S-a ajuns ajuns la ingrata situatie ca militarii in activitate sa se bucure de anumite actiuni sindicale ale politistilor poate,poate vor beneficia si ei de ceva.

Originalitatea romaneasca absoluta se manifesta in Legea pensiilor militare de stat unde absurdul se imbina cu arbitrariul creind o adevarata struto-camila . Sa fiu mai explicit. Ce sa caute in reglementarile pensiilor militare politistii sau functionarii publici cu statut special din administratia penitenciarelor care in art.1 al statutelor lor sunt definiti ca functionari publici civili?

1.2. CE ESTE DE FACUT?

1.2.1 Este necesara o noua filozofie in abordarea atat a obligatiilor cat si a drepturilor militarilor care sa tina cont de reglementarile prevazute in normativele internationale la care Romania este parte semnatara : aplicarea integrala a prevedrilor ISCO 08; a Recomandarii Consiliului Europei nr.1572/2002 

Art. 7. De aceea, Adunarea recomanda Comitetului de Ministri sa solicite guvernelor statelor membre:

a. sa permita membrilor fortelor armate si personalului militar sa se organizeze in asociatii reprezentative cu drept de negociere in chestiuni precum salarizarea si conditiile de angajare;

b. sa inlature restrictiile actuale inutile privind dreptul de asociere al membrilor fortelor armate;

c. sa permita membrilor fortelor armate si personalului militar sa fie membri in partide politice legale;

d. sa introduca aceste drepturi in regulile si codurile militare ale statelor membre;

e. sa analizeze posibilitatea crearii unui birou al unui avocat al poporului la care personalul militar sa poata apela in caz de dispute profesionale sau de alta natura legate de serviciu.

1.2.2. Este necesara si o aliniere a prevedrilor normativelor ce reglementeaza obligatiile si drepturile militarilor cu cele din armatele tarilor componente ale NATO. 

1.3. In aplicarea Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificata prin OUG 57/2015, respectiv dupa intrarea in vigoare a acestor acte normative la 01.01.2016 si pana in prezent, s-au constatat unele omisiuni ori inexactitati care au generat distorsionarea sensului urmarit de legiuitor in recalculare/calcularea cuantumului pensiilor militare aflate ori intrate in plata.

1.3.1. Nemultumirile unui foarte mare numar de pensionari au la baza cuantumurile, mult scazute reaultate din recalculare, cuvenite celor in drept, indeosebi pentru perioade prestate anterior anului 2000, din care au aparut diminuari, unele cu sume mari.

1.3.2. Din datele noastre rezulta ca in urma recalcularilor pensiilor militare, peste 60% din cei cu vechime integrala in serviciu, iesiti la pensie inainte de anul 2000 au valori mai mici cu 40-70% . O situatie reala si exacta nu va putem prezenta intrucat, la solicitarea noastra trimisa CSP, aceasta ne-a dat un raspuns ambiguu, lipsit de solicititudine, ca sa nu zic altfel,in contradictie cu prevederile legale . Aceste aspecte demonstreaza inca o data ca Federatia a avut din nou dreptate in propunerile facute atat pe timpul intocmirii proiectului de lege cat si pentru inlaturarea aspectelor neconstitutionale din cuprinsul art.40 din OUG 57/2015.

1.3.3. Pentru remedierea acestor neajunsuri este strict necesar sa se faca corecturile necesare, motiv pentru care, va propunem domnule ministru , ca acum in perioada elaborarii legii de aprobare a OUG 57/2015 MApN sa intervina pentru pentru:

1.3.3.1. S a se pune de acord total Art. 4 al legii 223 cu restul textului atat la legii cat si al ordonantei.,,Sistemul pensiilor militare de stat acopera riscurile activitatii specifice sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala, interzicerea sau restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati din Constitutia Romaniei, precum si pierderile de venituri datorate invaliditatii, batranetii sau decesului”

1.3.3.2.Sa nu se abroge art.22 asa cum se prevede in OUG ci sa ramana ca in lege ,chiar cu adaugarea parasutistilor sa aiaba urmatorul continut:

Art. 22

(1) Militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, in activitate, care au o vechime efectiva de 20 de ani in calitate de personal din unitati/structuri de interventie si actiuni speciale, personal in unitati de interventie antiterorista, personal navigant pe elicoptere, avioane de vanatoare, vanatoare-bombardament si cercetare, aeronave de transport, aeronave de instructie ale scolilor militare de aviatie,parasutisti, scafandrii, precum si personalul din unitatile de comunicatii, radiolocatie si razboi electronic beneficiaza, la cerere, de pensie de serviciu anticipata sau anticipata partiala, indiferent de varsta, daca au o vechime ca militar/politist/functionar public cu statut special, in activitate, de cel putin 10 ani.

(2) La implinirea varstei standard de pensionare, persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de pensie de serviciu pentru limita de varsta in conditiile prevazute de Art. 18 alin. (3) sau, dupa caz, de Art. 20.

1.3.3.3. Pentru inlaturarea oricarei confuzii si eliminarea discriminarilor pe baya de varsta Art.28 sa fie reformulat astfel:

Art.28 (1) Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat este media tuturor veniturilor brute realizate in 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data INTRARII IN VIGOARE A PREZENTEI LEGI la alegerea persoanelor prevazute la Art. 3 lit. a)-c).

Alineatul 2 al art.28 SA FIE SCOS. ESTE ILEGAL SI IMORAL

"La media obtinuta se adauga un spor de pana la 15% in conditiile stabilite prin ordin comun al conducatorilor institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale”.

1.3.3.4. Art.29 sa ramana cum este in lege

Art. 29

,,(1) Cuantumul pensiei de serviciu se determina in procente din baza de calcul, astfel:

a) militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, cu vechime cumulata conform Art. 3 lit. f) de cel putin 25 de ani, beneficiaza, la implinirea varstei prevazute de lege, de pensie de serviciu, in cuantum de 80% din baza de calcul prevazuta la Art. 28;

b) pentru fiecare an care depaseste vechimea prevazuta la lit. a), la cuantumul pensiei se adauga cate 1% din baza de calcul prevazuta la Art. 28, fara a se putea depasi venitul brut utilizat la calculul pensiei la data deschiderii dreptului la pensie.

(2) De pensie de serviciu beneficiaza si militarii, politistii si functionarii publici cu statut special cu o vechime cumulata de pana la 25 ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevazuta la Art. 28 pentru fiecare an care lipseste din vechimea integrala”.

1.3.3.5. Art. 30 sa ramana ca in Lege

,,(1) Procentele corespunzatoare pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite, speciale sau alte conditii, respectiv in grupa I si/sau a II-a de munca, prevazute la Art. 29 alin. (1) lit. b) si alin. (2), se acorda militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special care au lucrat efectiv cel putin 20 de ani in conditii deosebite sau 15 ani in conditii speciale sau alte conditii.

(2) in situatia in care persoanele prevazute la alin. (1) au lucrat mai putin de 20 ani in conditii deosebite, respectiv mai putin de 15 ani n conditii speciale sau alte conditii, la procentul corespunzator activitatii desfasurate in conditii normale se acorda un spor proportional cu timpul efectiv lucrat in conditii deosebite, speciale sau alte conditii, respectiv in grupa I si/sau a II-a de munca, fara a depasi procentul prevazut la Art. 29 alin. (2)”.

1.3.3.6. Pensia suplimentara sa nu fie inclusa in baza de calcul . Ea trebuie tratata in conformitate cu definirea ei in actul legislativ initial ce a determinat introducerea ei -Decretul nr.141 din 12 februarie 1967 care prevedea art. 63 alin. (1) si (2).,, PENSIA SUPLIMENTARA SE PLATESTE DEOSEBIT DE PENSIA MILITARA DE STAT, INDIFERENT DE CUANTUMUL ACESTEIA DIN URMA”

Aceste prevederi au fost pastrate prin decretele 214-1977, 251-1978, 232-1986, Legea nr.164-2001 art.78, Lefea 263-2010 art.168

1.3.3.7. Ordinul Meritul Militar sa nu intre in baza de calcul ci sa se pastreze prevederile Legii 80-1995 privind statutul cadrelor militare care la prevede Art. 11

,,Cadrele militare trecute in rezerva sau direct in retragere au dreptul la pensie militara potrivit legii.

Partea din pensie corespunzatoare soldei de grad se actualizeaza permanent potrivit soldei de grad a cadrelor in activitate.

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a si I beneficiaza de un spor de 10%, 15% si, respectiv, 20% al cuantumului pensiei”.

1.3.3.8. SA SE RENUNTE LA FALSA TEZA CA PENSIA VA FI MAI MARE DECAT SOLDA IN

MILITARILOR ACTIVITATE, CARE IN REALITATE ARE MULT MAI MULTE COMPONENTE DECIT CELE CUPRINSE IN BAZA DE CALCUL A PENSIILOR. ACEASTA TEZA CE ADUCE NUMAI DESERVICII PENTRU MILITARII IN ACTIVITATE,REZERVA SAU RETRAGERE.

1.3.3.9. Problematica trebuie tratata potrivit principiului simetriei in drept si egalitatii de tratament juridic intre personalul in activitate si cel pensionat si excluderea sub orice forma a discriminarii

4. Referitor la Salariul/solda minime pe economie stabilit prin HG nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat inplata, Publicata in Monitorul Oficial nr. 15 din 06 ianuarie 2017

Art. 1. – Incepand cu data de 1 februarie 2017, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, suma stabilita in bani care nu include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, in medie, pe luna, in anul 2017, reprezentand 8,735 lei/ora. Desi reglementarea este foarte clara EXISTA TENDINTA DE A NU SE RESPECTA NICI TEXTUL HOTARARII SI NICI CARACTERISTICILE DEFINITORII ALE SALARIULUI MINIM.

Dictionarul Economic 1993-2009 – salariul tarifar, minim brut pe economie reprezinta salariul de incadrare-de baza, respectiv suma inscrisa in contractul individual de munca, fara sporuri, alte indemnizatii sau adaosuri.Obligativitatea stabilirii unor salarii minime este stabilita in Conventia OIM nr.131/1970. In acest domeniu am primit nenumarate sesizari si reclamatii fiind rugati sa vi le aducem la cunostinta, cei care le-au facut avand incredere in noi ca va vom informa corect asupra situatiei existente. Am sesizat ca multe aspecte sunt neclare sau necunoscute datorita unei comunicari defectuoase. Agitatia si mai mare a aparut dupa interviul sefului Directie financiar-contabile in ,,Orizont militar”nr.228 . , salariul minim sau echivalentul salariului minim sa devina solda de functie. Militarii vor fi departajati de solda de grad si de gradatii.”,Neclara este si afirmatia ,, odata cu aprobarea prin lege a Ordonantei 2-2017”. SE INTENTIONEAZA OARE UN NOU AMALGAM AL SOLDEI DE FUNCTIE CU UNELE SPORURI???? INCALCANDU-SE DIN NOU RGLEMENTARILE INTERNATIONALE??? SE CUNOASTE OARE SITUATIA EXPLOZIVA IN SPECIAL IN RANDURILE SOLDATILOR SI GRADATILOR PROFESIONISTI ??? SE STIE DE INTENTIILE MASIVE DE PARASIRE A SISTEMULUI???

5. Referitor la Proiectul Legii salaIrizarii

O privire atenta pe anexa VII a proiectului legii observa marile discrepante existente intre soldele personalului MApN si salariile celor din MAI, desi chipurile sunt functii echivalente. OARE SPECIALISTII MILITARI IN DOMENIU CE AU DE ZIS?!? CUM JUSTIFICA ACESTE ANOMALII?

Daca se va lua in calcul noua filozofie pe care v-am propus-o anterior, adica dezlipirea totala de asa zisa ,, Familie ocupationala aparare, ordine publica si siguranta nationala si aparitia familiei Fortele Armate altfel se va asigura o noua baza pe care sa se aseze drepturile militarilor.

6. Lipsa unui sistem real de protectie a drepturilor militarilor – Nu este nici un organism care sa se acupe real de acest domeniu. Mai mult apare ca drept surprinzator faptul ca sintagma ,,CALITATEA VIETII PERSONALULUI” a disparut din titulatura Departamentului condus de doamna Secretar de Stat Otilia Sava. O reflectarea directa a celor sesizate de noi se gaseste in anexa VII a proiectul legii de la Ministerul Muncii, unde la perezentarea situatiei la zi a soldelor de functie SE POATE CONSATATA FARA TAGADA DIFERENTELE ULUITOARE INTRE MApN SI MAI .

7. Este necesar ca ierahizarea juridica a structurilor asociative sa fie respectata si referitor la cele ale miliatrilor asa cum prevede OG 26-2000 cu modificarile si adaugirile ulterioare, act juridic ce trebuie sa constituie criteriul de baza in relationarea stabilita intre M.Ap.N. si aceste ONG-uri, aspectele legate de utilitate publica fiind conexe mai mult ca niste bonusuri pentru acestea din urma. In acest sens va propunem si va rugam sa fiti de acord cu incheierea unui protocol de colaborare intre Ministerul Apararii Nationale si Federatia Militarilor din Romania care sa reglementeze in detaliu cadrul de actiune reciproca in interesul ambelor parti.

8. Dupa parerea noastra este necesara o revizuire a tuturor actelor normative din domeniul militar pentru eliminarea confuziilor si contradictiilor in reglementare.

9. Federatia Militarilor din Romania isi pune neconditionat la dispozitia dumneavoastra toata expertiza pe care o are , asigurandu-va de deschiderea noastra totala pentru a raspunde tuturor solicitarilor.

 

 

Sursa: http://www.cugetliber.ro/stiri-eveniment-militarii-si-pompierii-trebuie-sa-se-organizeze-in-sindicate-sunt-singurii-care-nu-au-voie-sa-si-negocieze-drepturile-sa-se-apere-de-abuzuri-si-nedreptati-315635