Reglementat de: Art. 6 alin. 2 din O.G. nr. 26/2000, cu modificarile ulterioare, publicata in M.Of. nr. 39/31.01.2000

Statutul Asociatiei „ROMIL“

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE


Art. 1. – „ASOCIATIA ROMIL“, se constituie ca persoană juridică română de drept privat, nonguvernamentală, nonpartizană, non-profit si independentă, cu activitate de educaţie civică si apărare a drepturilor omului, in temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii şi a Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.