Comunicat

COMUNICAT

06.03.2018

În data de 6 martie a.c. a avut loc a doua întâlnire a reprezentanților FORUMULUI structurilor asociative din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională cu președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială, dl. deputat Adrian SOLOMON.

Au participat din partea FORUMULUI: Gl.(rtr.) Nicolae GROPAN (președinte în exercițiu), Gl.(r) Ioan HURDUBAIE, Gl.lt.(r) Virgil BALACEANU, Col.(r) Filip TEODORESCU, Gl.bg.(r) Vasile Filip ROTARU, Col.(r) Marian TUDOR, Col.(r) Viorel GLIGOR, Col.(r) Constantin MONAC și din partea ANCMRR, Gl.lt.(rtr) Nicolae BĂHNĂREAN.

Dl. deputat Solomon a solicitat, conform celor convenite la ultima întâlnire, care este varianta pentru înlocuirea art.VII din OUG 59/2017.

Dl. gl. Băhnărean a deschis seria discuțiilor prezentând punctul de vedere comun al participanților și anume – ELIMINAREA art. VII.

Dl. gl. Gropan a susținut acest punct de vedere printr-un document pe care l-a înregistrat la comisie, document din care reiese clar necesitatea (obligativitatea) eliminării acestui articol :

 1. Contravine prevederilor Constituției României, art.15, 16, 20, 41, 53, 118
 2. Contravine Declarației Universale a Drepturilor Omului, art.1, 7, 25.
 3. Contravine Convenției Europene a Drepturilor Omului, art.1, 14, 17, 18 și a protocoalelor adiționale.
 4. Contravine flagrant principiilor de baza ale sistemului pensiilor militare de stat care la art.2 prevede: 
  1. principiul unicității, potrivit căruia statul organizează și garantează sistemul de pensii militare de stat bazat pe aceleași norme de drept, pentru toți participanții la acesta;
  2. principiul egalității, prin care se asigură tuturor participanților la sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeași situație juridică, în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege;
  3. principiul imprescriptibilității, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie;
  4. principiul inaccesibilității, potrivit căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parțial
  5. principiul autonomiei, bazat pe organizarea, conducerea și administrarea, de sine stătătoare, a sistemului pensiilor militare de stat de către instituțiile din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale
  6. principiul recunoștinței față de loialitatea, sacrificiile și privațiunile suferite de militari, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și familiile acestora pe timpul carierei.
 5. Contravine Programul de guvernare PSD: ,,Echitatea trebuie să fie și pentru pensionari, alături de salariați și celelalte categorii sociale”.

Acceptarea acestui articol printr-o Ordonanță de Urgență emisă cu încălcarea flagrantă a art. 53 din Constituția României referitor la Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, a art.108 – referitor la actele Guvernului și art.115 - referitor la Delegarea Legislativă, înseamnă a da girul nerespectării Legii fundamentale a statului Român - Constituția și a fi de acord cu încălcarea grosolană a Drepturilor și libertăților fundamentale.

Participanții la discuții au subliniat dezinformările repetate făcute chiar de membri ai guvernului prin care se încearcă să se inducă ideea unor creșteri fabuloase ale pensiilor militare daca s-ar face actualizarea, crearea de către aceștia, în rândul opiniei publice, a unor idei false privind impactul bugetar al actualizării, ajungându-se la afirmații ce frizează limita absurdului … actualizarea ar depăși ……10 mld $???, suma vehiculată, depășind bugetul alocat tuturor structurilor sistemului național de apărare etc.

Președintele Comisiei ne-a informat că a solicitat ministerelor de resort să prezinte comisiei simulări a ceea ce înseamnă actualizarea, urmând să primească răspuns în 15 zile, moment în care putem relua discuțiile pe această temă și găsirea unei soluții corecte.

Chiar dacă s-a făcut un pas important în coagularea opțiunilor structurilor asociative pe linia eliminării art.VII din OUG 59, se mențin opinii cu privire la amendarea acestui articol, a unor prevederi din OUG 57 și din Legea 223, situație în care s-ar prelungi la nesfârșit dezbaterile pe tema actualizării.

Toate acestea demonstrează un fapt îmbucurător – dorința tuturor de informare și de găsire a unei soluții optime pentru pensionari, și nu numai, dar mai demonstrează și faptul că trebuie să implicăm specialiștii în finanțe și legislație, membri ai structurilor asociative, în elaborarea unor propuneri de susținere a solicitărilor noastre.

Considerăm că trebuie să acționăm, în continuare, cu fermitate, pentru a cere factorilor decizionali din apărare, interne și servicii, să prezinte situația reală a actualizării atât ca principiu cât și ca acțiune concretă.

Trebuie să se înțeleagă faptul că, militarii, indiferent din ce structura fac parte, nu constituie o masă de manevră ci o bază solidă, prin specialiști, în elaborarea unei legislații corecte în domeniul pensiilor și salarizării militarilor, realizându-se și reabilitarea respectului de care s-au bucurat militarii, de-a lungul istoriei, respect minimalizat de guvernări potrivnice armatei.

Sperăm ca discuțiile ce vor continua cu factorii decizionali (politic și legislativ), să se finalizeze printr-o legislație corectă față de veterani de război și militarii activi și în rezervă sau retragere.

Președinte Asociația ROMIL

Col(r) Marian TUDOR

 

 

 

Acordarea ajutoarelor sociale

Noi informații despre acordarea ajutoarelor salariale

      Publicăm mai jos soluția pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul 2833/1/2017 pronunțată în data de 05.03.2018, de completul competent să judece R.I.L. prin care s-a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava şi, în consecinţă, stabileşte că:

      Litigiile având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin. (1) din Capitolul 2 al Anexei VII din Legea nr. 284/2010 sunt de competenţă în primă instanţă a secţiilor/completelor specializate în soluţionarea litigiilor de muncă, respectiv, raportat la calitatea de funcţionar public a reclamanţilor, a secţiilor/completelor specializate de contencios administrativ. Acţiunile având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere formulate în temeiul art. 20 alin. (1) din Capitolul 2 al Anexei VII din Legea nr. 284/2010 introduse în perioada de suspendare a exerciţiului dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizaţii sunt prematur formulate. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

                                 Comentariu:

      De foarte mulți colegi rezerviști am fost întrebat dacă se impune sau nu introducerea la instanțele de judecată a unor acţiuni având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere formulate în temeiul art. 20 alin. (1) din Capitolul 2 al Anexei VII din Legea nr. 284/2010.

       Spre deosebire de opinia majoritară i-am îndemnat la prudență, explicându-le că este posibil inclusiv ca aceste acțiuni să fie respinse ca prematur introduse și atunci nu este decât o pierdere de timp și de resurse financiare.

       Unii au înțeles, alții s-au avântat și au deschis diferite acțiuni care se află în anumite stadii prin instanță.

    De astăzi înainte situația e clară. Orice astfel de demers este sortit eșecului, instanțele de judecată din toată țara, în respectarea deciziei I.C.C.J., respingându-le ca prematur introduse.

       Cu stima, Marian Popa.

       Pentru relatii suplimentare pot fi contactat la urmatoarea adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Comunicatul comun al structurilor asociative

COMUNICATUL COMUN AL STRUCTURILOR ASOCIATIVE PARTICIPANTE LA ÎNTĂLNIREA CU

SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT DIN 22 FEBRUARIE 2018

 

         La inițiativa și în organizarea Asociației Ofițerilor de Rezervă din România (AORR) a avut loc în data de 22 februarie, la Palatul Parlamentului o întâlnire între secretarul general al Partidului Social Democrat, domnul Marian NEACSU și delegați de la Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” - dl. gl.r Marian BUCIUMAN, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne – dl. gl.r Dan Mariu MIHAI, Federația Militarilor din România – dl. Gl.rtr. Nicolae GROPAN,  Asociația ROMIL – dl. col.r. Marian TUDOR și ai AORR – dl. gl.r. Virgil BALACEANU, dl.gl.rtr.Vasile BĂEȚELU si col.r. Constantin MONAC reprezentând Forumul Structurilor Asociative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.

        Decanul de vârstă al reprezentanților structurilor asociative mai sus menționate, președintele în exercițiu al Forumului, dl. gl.rtr.  Nicolae GROPAN, a prezentat demnitarului scopul și motivele care au generat această întâlnire.

         În esență discuțiile s-au centrat pe stadiul și parcursul legislativ a OUG 59/2017, sens în care s-a exprimat preocuparea și îngrijorarea celor 150.000 de rezerviști militari față de prevederile acestui act normativ.

          Au fost argumentate, cu exemple concrete, efectele discriminatorii generate de actul normativ atât în interiorul segmentului socio-profesional pe care îl reprezentăm, între diferite categorii de rezerviști militari, cât și a acestui segment față de celelalte categorii de pensionari. Prevederile OUG 59/ în art.VII face inoperant un principiu, acela al actualizării pensiilor militare de stat, în timp ce pensiile în sistemul public se actualizează prin creșterea punctului de pensie.

         S-a mai explicat interlocutorului că măsurile luate de decidenții politici (OUG 57/2015 și OUG 59/2017) la Legea 223/2015, fac inoperante principiile care stau la baza ființării acestei legi.

       Având în vedere agenda sesiunii parlamentare actuale s-a solicitat reprezentatului PSD să faciliteze un dialog a reprezentaților structurilor noastre asociative cu președintele Comisiei de muncă și protecție socială din Camera deputaților și cu liderul grupului parlamentar al PSD din această Cameră.

       În același context, din perspectiva dezvoltărilor legislative privind noua lege a pensiilor din sistemul public, s-a reiterat poziția structurilor noastre asociative prin care se solicită ca să se mențină legislația privind pensia militară de stat.

         Din discuții a mai reieșit faptul că sunt necesare, menținerea și întărirea dialogului cu formațiunea politică majoritară și instituționalizarea acestuia prin mecanisme care să ducă la o mai bună informare reciprocă și sprijin în realizarea intereselor și obiectivelor asociațiilor noastre.

       A fost subliniat, în sensul celor de mai sus, disponibilitatea corpului de rezerviști de a se implica în problematica de ansamblu a rezervei Armatei României și la dezvoltarea și perfecționarea legislației aferente acesteia.

         Secretarul general al PSD a ținut să precizeze că apreciază și susține dialogul  cu structurile noastre asociative, că va da curs și va asigura întâlnirea cu parlamentarii respectivi și că se va preocupa, ca la finele lunii martie, să asigure o întrevedere și cu liderul PSD.

       Președintele

    Asociației ROMIL

Col.r. Marian TUDOR

1 Decembrie - Ziua Națională a României

1 Decembrie 2017 - Bucuresti

Asociatia Nationala a Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere (ANCMRR) si Forumul Structurilor Asociative ale Militarilor in Rezerva si Retragere (FSAMRR) au depus o coroana de flori la Mormantul Ostasului Necunoscut din Parcul Carol I.

ANCMRR a fost reprezentata de presedintele aosciatiei gl.lt(r) Neculai Bahnareanu impreuna cu un grup de generali, iar FSAMRR a fost reprezentat de presedintele in exercitiu, gl.mr.(r) Nicolae Gropan, impreuna cu gl.lt.r.Virgil Balaceanu si col.r.Marian Tudor.

INTALNIRE INFORMALA LA SEDIUL DIRECTIEI GENERALE FINANCIAR- CONTABILE A MINISTERULUI APARARII NATIONALE

La initiativa gl.lt. (rtr) Neculai Bahnareanu-Presedintele ANCMRR , joi, 11.01.2018, a avut loc o intalnire informala intre conducerile Directiei Generale Finaciar Contabile (DGFC) si Casei Sectoriale de Pensii ale MApN (CSP) cu reprezentanti ai structurilor asociative ale militarilor in rezerva si retragere.