ROMIL recidiveaza

ROMIL recidivează

 

Joi, 22.martie 2018, la ora 14.00, la Cercul Militar din Craiova, sub titlul ”Patria se cheamă norodul, iar nu tagma jefuitorilor” s-a desfășurat un simpozion având ca subiect Revoluția lui Tudor Vladimirescu, din anul 1821. Simpozionul a evocat figura lui Tudor, importanța mișcării sale în procesul renașterii conștiinței naționale și cucerirea autonomiei față de Înalta Poartă, dar și importanța lui Tudor în arta militară românească. De reținut că Tudor Vladimirescu este cel care a înființat pentru prima oară ”regimentul”, ca structură organizatorică militară.

Activitatea a fost organizată, ca și cea  dedicată Luceafărului Poeziei românești și Conștiinței naționale a neamului,  Mihai Eminescu de Asociația ROMIL prin filiala Craiova, Colegiul Militar ”Tudor Vladimirescu”-Craiova,  Asociația Cultul Eroilor ”Regina Maria”- Filiala Craiova.   Brigada din Craiova, căreia sincer să fiu nu știu cum să îi mai spun căci nu,mai știu ce hram poartă, dacă mai poartă hramul Rovine sau h(r)amul NATO, pentru că anul trecut a fost botezată și convertită  MN BD SE, a onorat  evenimentul (doar) prin  acordarea cu mărinimie a unei săli a Cercului Militar pentru găzduirea acestei mișcări culturale. Este adevărat a fost nevoie de explicații și asigurări că activitatea sau titlul ei,  nu se referă (deși  situația actuală o cere)  la ultimele măgării ale politicienilor noștri și nici nu va iniția o mișcare către Cotroceni  ca cea a Domnului Tudor. Mulțumim pe această cale organelor care au dat dovadă de înțelegere față de inițiativa  organizatorilor.

Din păcate prezența la simpozion a fost extrem de scăzută, poate din cauza vremii, poate din cauza vremurilor, chiar dacă au fost prezenți  reprezentanți ai mai multor asociații, respectiv ANCMRR și AORR, filialele Craiova, câte unu-doi, dar grupați. Au  participat și elevi ai Colegiului Militar ”Tudor Vladimirescu” din Craiova, care au adus un farmec aparte activității(cam două clase) dar și o grupă de studenți ai Facultății de Științe Sociale, secția Istorie  din Craiova. Le mulțumim pe această cale atât lor cât și celor care au acceptat să  le asigure prezența în ciuda ”pericolelor” care îi pășteau la tot pasul.

Activitatea, moderată de doamna col ( r) Ecaterina Oreviceanu,  a cuprins 3 prelegeri și un mesaj al unui membru al Promoției 1971 ”Tudor Vladimirescu” a Liceului Militar, col (r) Ioan Preoteasa.

Prima expunere a fost a domnului conf. universitar  dr. Constanțiu Dinulescu, care a prezentat audienței ”Tudor Vladimirescu- figură emblematică pentru Istoria Țării Românești”.

Ilustrul profesor, a încercat și reușit să ofere celor prezenți date și informații mai puțin cunoscute publicului larg, cu atât mai puțin din manualele actuale de istorie, date culese de domnia sa de-a lungul studiilor cercetărilor personale. Domnia sa a făcut o interesantă constatare, că toți marii patrioți români au  sfârșit tragic, fiind  îndepărtați prin trădare, începând cu Decebal și continuând cu Mihai Viteazu, Constantin Brâncoveanu, Cuza, Antonescu și chiar Ceaușescu.

După domnia sa a luat cuvântul col (r) Mișu Naon, vicepreședinte ROMIL care în prezentarea sa având ca subiect ”Semnificația declarației din 23 Martie 1821” numită și Jurământul lui Tudor a scos în evidență, cum era și normal, și aspecte de ordin militar ale acțiunii lui Tudor.

Acesta a mai anunțat că Asociația ROMIL propune și va face demersuri pe lângă conducerea MApN pentru confecționarea a două drapele ale stindardului oastei lui Tudor(drapel care se găsește la Muzeul Militar în original și refăcut), din care unul să fie atribuit Colegiului Militar Tudor Vladimirescu, drept Drapel de Onoare și simbol al continuității idealurilor Marelui Domn.

Ultima prezentare, dar la fel de interesantă a fost cea intitulată ”Sigilii inelare ale domnitorului Tudor Vladimirescu” și a aparținut inimosului profesor Niță Marian, biolog prin profesie, istoric prin pasiune patriot prin definiție și oltean prin grație divină.

În finalul activității, domnul Colonel Ion Preoteasa a prezentat mesajul său, ca membru al promoției 1971 ”Tudor Vladimirescu”, către elevii colegiului ce poarta numele MARELUI DOMN TUDOR.

Ca și activitatea dedicată lui Mihai Eminescu, și aceasta s-a încheiat înainte de a deveni plictisitoare. După simpozion, o parte din studenții participanți au vizitat Camera Tradițiilor ”Brigăzii ( încă) 2 Rovine” unde printre altele au văzut și arme din timpul revoluției lui Tudor Vladimirescu.

Ceea ce nu s-a spus în simpozion spun eu, și anume că în Craiova trăiește unul din urmașii unui  căpitan  care era și rudă  a  lui Tudor Vladimirescu, Ioan Cacalicianu șeful artileriei lui Tudor,  care, rămas la comanda armatei lui Tudor după uciderea acestuia de către eteriști, a ascuns  steagul și însemnele și le-a păstrat cu sfințenie. Familia căpitanului a donat drapelul apoi statului români, mai bine spus Muzeului militar, așa cum reiese din materialul pe care îl postez mai jos.

O ultimă mențiune, pentru amatorii de istorie în special bucureșteni: cartierul Drumul Taberei se numește așa de la drumul parcurs de Tudor de la intrarea în București, până la tabăra pe care și-a stabilit-o la Cotroceni. Opinca oltenească lasă urme adânci și la Budapesta și la București.

STINDARDUL LUI TUDOR 

Mulțumiri familiei urmașilor  căpitanului de Panduri Ioan Cacalicianu pentru că mi-a încredințat o copie a documentelor prin care Stindardul lui Tudor a fost donat Arsenalului Armatei.

Mulțumiri participanților la simpozion , organizatorilor și celor care au făcut efortul de a se pregăti pentru cinstirea acestui erou al neamului.

Iată și semnificația însemnelor drapelului și istoria donării către armată :

 

 

Proclamația lui Tudor Vladimirescu către locuitorii din București (20 martie 1821)

http://www.in-cuiul-catarii.info/2018/03/23/romil-recidiveaza-13814

Comunicat

COMUNICAT

06.03.2018

În data de 6 martie a.c. a avut loc a doua întâlnire a reprezentanților FORUMULUI structurilor asociative din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională cu președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială, dl. deputat Adrian SOLOMON.

Au participat din partea FORUMULUI: Gl.(rtr.) Nicolae GROPAN (președinte în exercițiu), Gl.(r) Ioan HURDUBAIE, Gl.lt.(r) Virgil BALACEANU, Col.(r) Filip TEODORESCU, Gl.bg.(r) Vasile Filip ROTARU, Col.(r) Marian TUDOR, Col.(r) Viorel GLIGOR, Col.(r) Constantin MONAC și din partea ANCMRR, Gl.lt.(rtr) Nicolae BĂHNĂREAN.

Dl. deputat Solomon a solicitat, conform celor convenite la ultima întâlnire, care este varianta pentru înlocuirea art.VII din OUG 59/2017.

Dl. gl. Băhnărean a deschis seria discuțiilor prezentând punctul de vedere comun al participanților și anume – ELIMINAREA art. VII.

Dl. gl. Gropan a susținut acest punct de vedere printr-un document pe care l-a înregistrat la comisie, document din care reiese clar necesitatea (obligativitatea) eliminării acestui articol :

 1. Contravine prevederilor Constituției României, art.15, 16, 20, 41, 53, 118
 2. Contravine Declarației Universale a Drepturilor Omului, art.1, 7, 25.
 3. Contravine Convenției Europene a Drepturilor Omului, art.1, 14, 17, 18 și a protocoalelor adiționale.
 4. Contravine flagrant principiilor de baza ale sistemului pensiilor militare de stat care la art.2 prevede: 
  1. principiul unicității, potrivit căruia statul organizează și garantează sistemul de pensii militare de stat bazat pe aceleași norme de drept, pentru toți participanții la acesta;
  2. principiul egalității, prin care se asigură tuturor participanților la sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeași situație juridică, în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege;
  3. principiul imprescriptibilității, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie;
  4. principiul inaccesibilității, potrivit căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parțial
  5. principiul autonomiei, bazat pe organizarea, conducerea și administrarea, de sine stătătoare, a sistemului pensiilor militare de stat de către instituțiile din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale
  6. principiul recunoștinței față de loialitatea, sacrificiile și privațiunile suferite de militari, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și familiile acestora pe timpul carierei.
 5. Contravine Programul de guvernare PSD: ,,Echitatea trebuie să fie și pentru pensionari, alături de salariați și celelalte categorii sociale”.

Acceptarea acestui articol printr-o Ordonanță de Urgență emisă cu încălcarea flagrantă a art. 53 din Constituția României referitor la Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, a art.108 – referitor la actele Guvernului și art.115 - referitor la Delegarea Legislativă, înseamnă a da girul nerespectării Legii fundamentale a statului Român - Constituția și a fi de acord cu încălcarea grosolană a Drepturilor și libertăților fundamentale.

Participanții la discuții au subliniat dezinformările repetate făcute chiar de membri ai guvernului prin care se încearcă să se inducă ideea unor creșteri fabuloase ale pensiilor militare daca s-ar face actualizarea, crearea de către aceștia, în rândul opiniei publice, a unor idei false privind impactul bugetar al actualizării, ajungându-se la afirmații ce frizează limita absurdului … actualizarea ar depăși ……10 mld $???, suma vehiculată, depășind bugetul alocat tuturor structurilor sistemului național de apărare etc.

Președintele Comisiei ne-a informat că a solicitat ministerelor de resort să prezinte comisiei simulări a ceea ce înseamnă actualizarea, urmând să primească răspuns în 15 zile, moment în care putem relua discuțiile pe această temă și găsirea unei soluții corecte.

Chiar dacă s-a făcut un pas important în coagularea opțiunilor structurilor asociative pe linia eliminării art.VII din OUG 59, se mențin opinii cu privire la amendarea acestui articol, a unor prevederi din OUG 57 și din Legea 223, situație în care s-ar prelungi la nesfârșit dezbaterile pe tema actualizării.

Toate acestea demonstrează un fapt îmbucurător – dorința tuturor de informare și de găsire a unei soluții optime pentru pensionari, și nu numai, dar mai demonstrează și faptul că trebuie să implicăm specialiștii în finanțe și legislație, membri ai structurilor asociative, în elaborarea unor propuneri de susținere a solicitărilor noastre.

Considerăm că trebuie să acționăm, în continuare, cu fermitate, pentru a cere factorilor decizionali din apărare, interne și servicii, să prezinte situația reală a actualizării atât ca principiu cât și ca acțiune concretă.

Trebuie să se înțeleagă faptul că, militarii, indiferent din ce structura fac parte, nu constituie o masă de manevră ci o bază solidă, prin specialiști, în elaborarea unei legislații corecte în domeniul pensiilor și salarizării militarilor, realizându-se și reabilitarea respectului de care s-au bucurat militarii, de-a lungul istoriei, respect minimalizat de guvernări potrivnice armatei.

Sperăm ca discuțiile ce vor continua cu factorii decizionali (politic și legislativ), să se finalizeze printr-o legislație corectă față de veterani de război și militarii activi și în rezervă sau retragere.

Președinte Asociația ROMIL

Col(r) Marian TUDOR

 

 

 

Acordarea ajutoarelor sociale

Noi informații despre acordarea ajutoarelor salariale

      Publicăm mai jos soluția pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul 2833/1/2017 pronunțată în data de 05.03.2018, de completul competent să judece R.I.L. prin care s-a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava şi, în consecinţă, stabileşte că:

      Litigiile având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin. (1) din Capitolul 2 al Anexei VII din Legea nr. 284/2010 sunt de competenţă în primă instanţă a secţiilor/completelor specializate în soluţionarea litigiilor de muncă, respectiv, raportat la calitatea de funcţionar public a reclamanţilor, a secţiilor/completelor specializate de contencios administrativ. Acţiunile având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere formulate în temeiul art. 20 alin. (1) din Capitolul 2 al Anexei VII din Legea nr. 284/2010 introduse în perioada de suspendare a exerciţiului dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizaţii sunt prematur formulate. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

                                 Comentariu:

      De foarte mulți colegi rezerviști am fost întrebat dacă se impune sau nu introducerea la instanțele de judecată a unor acţiuni având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere formulate în temeiul art. 20 alin. (1) din Capitolul 2 al Anexei VII din Legea nr. 284/2010.

       Spre deosebire de opinia majoritară i-am îndemnat la prudență, explicându-le că este posibil inclusiv ca aceste acțiuni să fie respinse ca prematur introduse și atunci nu este decât o pierdere de timp și de resurse financiare.

       Unii au înțeles, alții s-au avântat și au deschis diferite acțiuni care se află în anumite stadii prin instanță.

    De astăzi înainte situația e clară. Orice astfel de demers este sortit eșecului, instanțele de judecată din toată țara, în respectarea deciziei I.C.C.J., respingându-le ca prematur introduse.

       Cu stima, Marian Popa.

       Pentru relatii suplimentare pot fi contactat la urmatoarea adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

INTALNIRE INFORMALA LA SEDIUL DIRECTIEI GENERALE FINANCIAR- CONTABILE A MINISTERULUI APARARII NATIONALE

La initiativa gl.lt. (rtr) Neculai Bahnareanu-Presedintele ANCMRR , joi, 11.01.2018, a avut loc o intalnire informala intre conducerile Directiei Generale Finaciar Contabile (DGFC) si Casei Sectoriale de Pensii ale MApN (CSP) cu reprezentanti ai structurilor asociative ale militarilor in rezerva si retragere.

Comunicatul comun al structurilor asociative

COMUNICATUL COMUN AL STRUCTURILOR ASOCIATIVE PARTICIPANTE LA ÎNTĂLNIREA CU

SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT DIN 22 FEBRUARIE 2018

 

         La inițiativa și în organizarea Asociației Ofițerilor de Rezervă din România (AORR) a avut loc în data de 22 februarie, la Palatul Parlamentului o întâlnire între secretarul general al Partidului Social Democrat, domnul Marian NEACSU și delegați de la Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” - dl. gl.r Marian BUCIUMAN, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne – dl. gl.r Dan Mariu MIHAI, Federația Militarilor din România – dl. Gl.rtr. Nicolae GROPAN,  Asociația ROMIL – dl. col.r. Marian TUDOR și ai AORR – dl. gl.r. Virgil BALACEANU, dl.gl.rtr.Vasile BĂEȚELU si col.r. Constantin MONAC reprezentând Forumul Structurilor Asociative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.

        Decanul de vârstă al reprezentanților structurilor asociative mai sus menționate, președintele în exercițiu al Forumului, dl. gl.rtr.  Nicolae GROPAN, a prezentat demnitarului scopul și motivele care au generat această întâlnire.

         În esență discuțiile s-au centrat pe stadiul și parcursul legislativ a OUG 59/2017, sens în care s-a exprimat preocuparea și îngrijorarea celor 150.000 de rezerviști militari față de prevederile acestui act normativ.

          Au fost argumentate, cu exemple concrete, efectele discriminatorii generate de actul normativ atât în interiorul segmentului socio-profesional pe care îl reprezentăm, între diferite categorii de rezerviști militari, cât și a acestui segment față de celelalte categorii de pensionari. Prevederile OUG 59/ în art.VII face inoperant un principiu, acela al actualizării pensiilor militare de stat, în timp ce pensiile în sistemul public se actualizează prin creșterea punctului de pensie.

         S-a mai explicat interlocutorului că măsurile luate de decidenții politici (OUG 57/2015 și OUG 59/2017) la Legea 223/2015, fac inoperante principiile care stau la baza ființării acestei legi.

       Având în vedere agenda sesiunii parlamentare actuale s-a solicitat reprezentatului PSD să faciliteze un dialog a reprezentaților structurilor noastre asociative cu președintele Comisiei de muncă și protecție socială din Camera deputaților și cu liderul grupului parlamentar al PSD din această Cameră.

       În același context, din perspectiva dezvoltărilor legislative privind noua lege a pensiilor din sistemul public, s-a reiterat poziția structurilor noastre asociative prin care se solicită ca să se mențină legislația privind pensia militară de stat.

         Din discuții a mai reieșit faptul că sunt necesare, menținerea și întărirea dialogului cu formațiunea politică majoritară și instituționalizarea acestuia prin mecanisme care să ducă la o mai bună informare reciprocă și sprijin în realizarea intereselor și obiectivelor asociațiilor noastre.

       A fost subliniat, în sensul celor de mai sus, disponibilitatea corpului de rezerviști de a se implica în problematica de ansamblu a rezervei Armatei României și la dezvoltarea și perfecționarea legislației aferente acesteia.

         Secretarul general al PSD a ținut să precizeze că apreciază și susține dialogul  cu structurile noastre asociative, că va da curs și va asigura întâlnirea cu parlamentarii respectivi și că se va preocupa, ca la finele lunii martie, să asigure o întrevedere și cu liderul PSD.

       Președintele

    Asociației ROMIL

Col.r. Marian TUDOR