Protest la sediul Avocatului Poporului

16.01.2019

FORUMUL
STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR DIN SISTEMUL APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE ȘI SIGURANȚEI NAȚIONALE

 

COMUNICAT 

 

Încadrându-se în activitățile planificate, în ziua de 16 ianuarie 2019 – s-a desfășurat la Sala Cinema - CMN, ședința FORUMULUI

Au participat 26 de președinți (reprezentanți) ai structurilor asociative ale militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, semnatari ai protocolului de colaborare în cadrul Forumului, 3 reprezentanți ai structurilor invitate și reporterul Radio Romania Actualități.

După dezbaterea propunerilor prezentate de președintele Forumului, s-a stabilit desfășurarea primelor acțiuni începând cu pichetările propuse prin planul propus, miercuri 16.01.2019 - Avocatul Poporului, CNCD, joi, 17.01.2019, începând cu orele 08.30, pichetarea Camerei Deputaților.

Principalele probleme discutate în cadrul ședinței, precum și soluțiile adoptate vor fi prezentate la terminarea primei etape a Planului de acțiuni pe anul 2019, plan care v-a fi completat prin propunerile făcute de structurile asociative, după prima etapa de acțiuni.

Precizări privind evoluția și desfășurarea viitoarelor acțiuni vor fi făcute pe data de 17.01.2019 la acțiunea de la Camera Deputaților.

Membri structurilor asociative ale militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, cei interesați în soluționarea problemelor militarilor sunt invitați să participe la acțiunile FORUMULUI, acțiuni începute pe 16 .01.2019 și care vor continua până la soluționarea solicitărilor, solicitări care nu au culoare politică ci numai respectarea unor principii legale și constituționale.

Vă prezentăm conținutul NOTELOR DE PROTEST înaintate Avocatului Poporului și CND.

 

NOTA DE PROTEST

 

Comunitatea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor reprezentată de federațiile, asociaţiile, fundațiile şi sindicatele care acţionează sub cupola Forumului Structurilor Asociative din Sistemul National de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, ferm hotărâte să-și îndeplinească obligațiile constituționale „Art. 118 – Forţele armate (1) Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale. În condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte, armata contribuie la apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară şi participă la acţiuni privind menţinerea sau restabilirea păcii”, indignată de modul arogant și disprețuitor în care le sunt încălcate drepturile și libertățile fundamentale, PROTESTEAZĂ FERM față de atitudinea neangajantă a instituției Avocatului Poporului de apărare a drepturilor și libertăților persoanelor fizice, așa cum este stipulat în Constituția României.

Deși conform prevederilor constituționale, referitoare la Curtea Constituțională, art.146 conferă Avocatului Poporului la litera d) „excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată şi direct de Avocatul Poporului” în domeniul drepturilor și libertăților militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor nu s-a simțit nici o intervenție. Ba mai mult chiar sesizările noastre repetate asupra gravelor aspecte de nelegalitate și neconstituționalitate au găsit răspunsuri mai mult justificative pentru acțiunile guvernanților decât rezolvarea nedreptăților.

Ca urmare ați devenit părtași la transformarea militarilor în sclavii României moderne, în categorie socială persecutată politic (fără sindicat și dreptul de negociere a drepturilor) și împreună cu polițiștii și funcționarii publici cu statut special persecutați social (limitarea, reducerea, înghețarea și perpetua prorogare a asigurării drepturilor) precum și persecuția biologică generatoare de discriminare pe baza de vârstă. Protestăm împotriva neangajării Avocatului Poporului față de permanenta ciuntire a Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat prin Ordonanțe de Urgență succesive OUG nr.57/2015 :OUG nr.59/2017 și mai nou OUG nr.114/2018, toate emise cu încălcarea flagrantă a Constituției, jurisprudenței Curții Constituționale și legislației de tehnică legislativă .

Dacă la acestea adăugăm și prevederile aberante ale Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prin care militarul profesionist este apreciat cu un coeficient de ierarhizare identic cu un muncitor necalificat, iar secretarii de stat cu grade militare sau profesionale cu 4,35 față de 8,00 a secretarilor de stat politici, și aplicarea haotică a politicii sporurilor în detrimentul caracteristicii de bază a sistemelor piramidale strict ierarhizate – funcția și gradul, avem oglinda perfecta a desconsiderării.

În numele membrilor Forumului Structurilor Asociative din SNAOPSN – Gl.bg.(rtr) Nicolae Gropan – președinte Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari și președinte în exercițiu al Forumului

Date de contact:

Punct de corespondență :

Str. CASTANULUI nr. 9A, PANTELIMON,

Judet ILFOV

Telefon : 0744.649.707; Fax: 021.3567.1096;

e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

AVOCATUL POPORULUI

 


REGISTRATURA GENERALĂ
INTRARE Nr. 703/16 IAN 2019

 

NOTA DE PROTEST

 

Comunitatea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor reprezentată de federațiile, asociaţiile, fundațiile şi sindicatele care acţionează sub cupola Forumului Structurilor Asociative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, ferm hotărâte să-și îndeplinească obligațiile constituționale „Art. 118 – Forţele armate (1) Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale. În condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte, armata contribuie la apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară şi participă la acţiuni privind menţinerea sau restabilirea păcii.”, indignata de modul arogant și disprețuitor în care le sunt încălcate drepturile și libertățile fundamentale, PROTESTEAZĂ FERM față de atitudinea neangajantă a instituției Consiliului Național de Combatere a Discriminării de apărare a drepturilor și libertăților persoanelor fizice, așa cum prevede în Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare ART. 16 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, denumit în continuare Consiliul, este autoritatea de stat în domeniul discriminării, autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub control parlamentar şi totodată garant al respectării şi aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislația internă în vigoare şi cu documentele internaționale la care România este parte.

ART. 18 (1) Consiliul este responsabil cu aplicarea şi controlul respectării prevederilor prezentei legi în domeniul sau de activitate, precum şi în ceea ce priveşte armonizarea dispozițiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative care contravin principiului nediscriminării.

ART. 19 (1) În vederea combaterii faptelor de discriminare, Consiliul își exercita atribuțiile în următoarele domenii: a) prevenirea faptelor de discriminare; b) medierea faptelor de discriminare; c) investigarea, constatarea şi sancționarea faptelor de discriminare; d) monitorizarea cazurilor de discriminare; e) acordarea de asistență de specialitate victimelor discriminării. (2) Consiliul își exercită competențele la sesizarea unei persoane fizice sau juridice ori din oficiu. Deși conform prevederilor legale aveați obligația de a interveni nu s-a simțit nici o intervenție. Ba mai mult chiar sesizările noastre repetate asupra gravelor aspecte de nelegalitate și neconstituționalitate au găsit răspunsuri mai mult justificative pentru acțiunile guvernanților decât rezolvarea nedreptăților.

Ca urmare ați devenit părtași la transformarea militarilor în sclavii României moderne, în categorie socială persecutată politic (fără sindicat și dreptul de negociere a drepturilor) și împreună cu polițiștii și funcționarii publici cu statut special persecutați social (limitarea, reducerea, înghețarea și perpetua prorogare a asigurării drepturilor) precum și persecuția biologică generatoare de discriminare pe bază de vârstă. Protestăm împotriva neangajării Consiliului față de permanenta ciuntire a Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat prin Ordonanțe de Urgență succesive OUG nr.57/2015, OUG nr.59/2017 și mai nou OUG nr.114/2018, toate emise cu încălcarea flagrantă a Constituției, jurisprudenței Curții Constituționale și legislației de tehnica legislativă, generatoare de discriminare față de alte categorii sociale sau grave discriminări în cadrul categoriei noastre socioprofesionale .

Dacă la acestea adăugăm și prevederile aberante, cu discriminări fățișe, ale Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prin care militarul profesionist este apreciat cu un coeficient de ierarhizare identic cu un muncitor necalificat, iar secretarii de stat cu grade militare sau profesionale cu 4,35 față de 8,00 a secretarilor de stat politici, și aplicarea haotică a politicii sporurilor în detrimentul caracteristicii de bază a sistemelor piramidale strict ierarhizate – funcția și gradul, avem oglinda perfectă a desconsiderării.

În numele membrilor Forumului Structurilor Asociative din SNAOPSN – Gl.bg.(rtr) Nicolae Gropan – Președinte Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari și președinte în exercițiu al Forumului

Date de contact:

Punct de corespondență:

Str. CASTANULUI nr. 9A, PANTELIMON, Județ ILFOV

Telefon : 0744.649.707; Fax: 021.3567.1096;

e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

INTRARE Nr. 22262

DATA 16.01.2019

Președintele FORUMULUI

Gl( rtr) Nicolae GROPAN

Purtătorul de cuvânt al FORUMULUI

Col(r) Marian TUDOR

 


 

 

Protest în faţa sediului Avocatului Poporului. Diferenţe foarte mari de salarizare în Sistemul de Apărare Naţională

 

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, alături de Mircea Criste, adjunct, Emma Turtoi, şef Serviciu Contencios Constituțional, Raluca Mitrache, consilier și Dorel Bahrin, consilier, s-au întâlnit, astăzi, cu o delegație a Forumului Structurilor Asociative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, din care au făcut parte: general în retragere Nicolae Gropan, gen. Lt. (ret) Niculai Băhnăreanu, col (ret) Aurelian Ghiță, col. (r) Luminița Petrescu și col. (r) Marian Tudor, din partea Asociației ROMIL și Dumitru Coarnă, președintele FNPPCMAI. Reprezentanții Forumului au organizat o manifestație de protest în fața sediului instituției.

Membrii delegației au prezentat Avocatului Poporului o notă, prin care și-au arătat nemulțumirea față de ceea ce au numit, permanenta ciuntire a Legii nr. 223/2015 prin ordonanțe de urgență succesive ( OUG nr. 57/2015, OUG nr. 59/2017 și OUG nr. 114/2018), toate emise, în opinia acestora, cu încălcarea Constituției, jurisprudenței Curții Constituționale a României și a legislației referitoare la tehnica legislativă. Reprezentanții protestatarilor au criticat coeficientul de salarizare, care este identic cu cel al unui muncitor necalificat. Ei au mai atras atenția asupra faptului că între aceleași categorii socio-profesionale (armată, ordine publică și securitate națională) sunt diferențe foarte mari de salarizare.

Membrii delegației au criticat și nivelul cuantumului pensiilor din sistemul de apărare și ordine publică, făcând observația că există discrepanțe mari între pensiile stabilite pentru același grad, aceeași funcție și vechime.

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, i-a îndemnat pe protestatari să depună documentații detaliate în legătură aspectele criticate și a declarat că reprezentanții instituției vor analiza toate criticile aduse.

C.M.

 

https://www.replicaonline.ro/protest-in-fata-sediului-avocatului-poporului-diferente-foarte-mari-de-salarizare-in-sistemul-de-aparare-nationala-378901/

Aspecte de la protest

  

  

   

 

 

Rapoartelor Speciale ale instituției Avocatul Poporului privind „Drepturile persoanelor persecutate din motive politice de către dictatura instaurată în România, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989” și „Respectarea drepturilor veteranilor de războ

Pe data de 11 decembrie 2018 dl. gl. Nicolae Gropan a participat la lansarea și dezbaterea Rapoartelor Speciale ale instituției Avocatul Poporului privind „Drepturile persoanelor persecutate din motive politice de către dictatura instaurată în România, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989” și „Respectarea drepturilor veteranilor de război, văduvelor de război și văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război”.

 

ATENȚIE! - PROBLEMELE RIDICATE DE GENERALUL NICOLAE GROPAN LA ÎNTÂLNIREA CU AVOCATUL POPORULUI VICTOR CIORBEA

Nicolae Gropan a distribuit un link.

Moderator - 10 ore

Pe data de 3 decembrie am primit următoarea invitație:

R O M Â N I A

Avocatul Poporului

Str. George Vraca nr. 8, Sector 1, Bucureşti

Telefon +40-21-312.71.01 Fax: +40-21-312.49.21

Internet: http://www.avpoporului.ro E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Domnului General de brigadă (rtr) Nicolae Gropan, Președinte, Federația Militarilor din România

Stimate Domnule Președinte,

Suntem onorați să vă invităm la lansarea și dezbaterea Rapoartelor Speciale ale instituției Avocatul Poporului privind „Drepturile persoanelor persecutate din motive politice de către dictatura instaurată în România, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989” și „Respectarea drepturilor veteranilor de război, văduvelor de război și văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război”.

Documentele se doresc a fi o radiografie, pe cât posibil fidelă, a suferințelor îndurate de către foștii deținuți politici, victime ale comunismului, și de către cei ce au luptat în Cel de-al Doilea Război Mondial, o prezentare cât mai exactă a situației deloc îmbucurătoare în care se află ultimii supraviețuitori ai acestor două categorii sociale. Propunerile legislative concrete, formulate de instituția Avocatul Poporului, în vederea consolidării statutului acestora, vor fi înaintate celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului României.

Evenimentul va avea loc în 11 decembrie 2018, începând cu ora 13:00, la sediul instituției Avocatul Poporului (str. George Vraca, nr. 8, sect. 1), Sala de conferințe.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la tel: 312.71.01, 312.71.09, 0728 212 811 și la adresele de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 7 decembrie a.c.

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, vă rog să primiţi, Stimate Domnule Președinte, expresia deplinei mele consideraţii.

Avocatul Poporului,

Victor Ciorbea

Bucureşti, 3 decembrie 2018

 

Ca urmare, ieri 11 decembrie am onorat invitația. Printre participanți am remarcat prezența reprezentantului ANVR. De asemenea a fost din partea MApN domnul General maior Teodor INCICAS – locțiitorul pentru resurse al Șefului Statului Major al Apărării.

 

Acum intervenția mea:

Onorata asistență,

Mai întâi vă rog să-mi permiteți să vă mulțumesc pentru invitația ce mi-ați oferit-o de a participa la dezbaterea celui de al 35-lea și al 36-lea raport special al instituției Avocatului Poporului în cei aproape 22 de ani de existență.

Rațiunea înscrierii mele la cuvânt este nevoia imperioasă de a prezenta o radiografie exactă, bazată pe cifre și fapte reale, care să contracareze experimentul psihologic perfid, insinuant, manipulatoriu, dezinformatoriu și dezbinant care continuă asupra militarului român începând cu decembrie 1989, experiment care a cuprins ca exponenți, cu știința sau fără, cu voie sau din necunoaștere și foarte mulți reprezentanți ai clasei politice ce s-a perindat la cârma țării în aceasta perioadă și chiar unii reprezentanți ai practicii judiciare de împărțire a dreptății. Și cum la politică, fotbal și armată „se pricepe” toată lumea, năzdrăvăniile în domeniul militar nu au întârziat să apară.

Putem să spunem, fără teama de a greși, că în toaăa această perioadă, singura constantă a decidenților politici, a fost să pună în practică ceea ce Juan Donoso Cortes spunea în discursul său din anul 1849: „Un soldat este un sclav în uniforma”.

După aproape 29 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, analizând obiectiv situația unuia din cei doi piloni ai stabilității statale, ARMATA, constatăm o situație paradoxală: declarativ toate guvernele ce  s-au succedat la conducerea țării au clamat „preocuparea” pentru soarta acesteia, în realitate au acționat pentru slăbirea ei. De la distrugerea dirijată și programatică a industriei de apărare, la reducerea efectivelor și eliminarea stagiului militar obligatoriu fără a pune ceva în loc, continuând cu disprețul total față de factorul uman, decidenții politici, indiferent de culoarea lor, au transformat aceste acțiuni în preocupare „doctrinară”. Militarul român, în activitate, rezervă sau retragere, a devenit subiect experimental în societatea românească, principalul obiectiv al unui război psihologic permanent și pervers.

Referitor la Raportul privind „Drepturile persoanelor persecutate din motive politice de către dictatura instaurată în România, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989” am de făcut câteva observații și propuneri:

 1. Instituția dumneavoastră ar trebui să se aplece cu aceeași seriozitate și asupra problematicii „Drepturilor persoanelor persecutate în zilele noastre din motive politice, sociale și biologice”
 2. În continuarea propunerii anterioare, cred ca ar fi cazul unei analize serioase asupra TRATAMENTELOR JURIDICE DIFERITE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN SITUAȚII JURIDICE IDENTICE SAU SIMILARE, TRATAMENTE GENERATOARE DE MARI ȘI EVIDENTE DISCRIMNĂRI.

Ex: * Legea 153/2017 – dispreț total și desconsiderare față de cutumele constituționale, legale ,morale și chiar lingvistice împreună

 • Legea 223/2015 și modificările prin cele două OUG 57/2015 și 59/2017 exemple demne de studiat în universități sub sintagma AȘA NU
 1. Toate aceste analize trebuie să pornească de la aplicarea întocmai a reglementarilor actelor normative internaționale, europene și euroatlantice și de la cunoașterea reală a situației categoriei socioprofesionale ale căror drepturi și obligații se reglementează.
 2. Aici fac vorbire expresă la speța militarilor români categorie socioprofesională cu totul specială în compoziția socială a României.Ca „drept recompensă” pentru contribuția efectivă și determinantă a aportului MILITARULUI ROMÂN la integrarea în NATO și, IMPLICIT în UE, nici până în prezent nu se aplică obligațiile asumate în domeniu de statul român prin ratificarea instrumentelor de aderare la NATO. Aici fac referire la anexele referitoare la soldele și pensiile militare.

NECUNOAȘTEREA ȘI NEINȚELEGEREA SPECIFICITĂȚII ACESTEI CATEGORII SOCIOPROFESIONALE ARE DREPT CONSECINȚĂ INVOLUȚIA PERMANENTĂ ȘI CONSTANTĂ A DREPTURILOR ACESTEIA, FĂRĂ CA NICI O INSTITUȚIE A STATULUI ROMÂN SĂ INTERVINĂ PENTRU OPRIREA ACESTEI INVOLUȚII. E ADEVARAT CĂ SERVICIUL MILITAR NU MAI ESTE OBLIGATORIU, DAR CA CINEVA CARE NU ARE NICI CEA MAI ELEMENTARĂ CUNOȘTINȚĂ ÎN DOMENIU SĂ-ȚI REGLEMENTEZE ACIVITATEA ȘI VIAȚA, FĂRĂ A ĂȚINE CONT DE PAREREA SPECIALIȘTILOR ÎN DOMENIU, PARCĂ ESTE PREA MULT. UNICITATEA SPECIFICĂ CATEGORIEI SOCIOPROFESIONALE A MILITARILOR dată de:

 1. A) CONȚINUTUL JURĂMÂNTULUI MILITAR
 2. B) SINGURA CATEGORIE SOCIOPROFESIONALA CARE PRIN Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenției Europene a Drepturilor Omului, Constituției EFECTUEAZĂ MUNCĂ FORȚATĂ
 3. C) INTERDICȚII ȘI LIMITĂRI DE DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI FUNDAMENTALE
 • În capitolul II al Constituției României – DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE FUNDAMENTALE sunt cuprinse 32 DE ARTICOLE din care pentru militari 10 sunt interzise sau limitate
 • Lege organică L.80/1995 are o secțiune întreagă de interziceri și limitări de drepturi. Și în aceste condiții, guvernanții au apreciat, la un moment dat ca poate fi modificata prin 2 ordonanțe de guvern simple, împotriva prevederilor constituționale
 • Contrar prevederilor actelor normative în vigoare pe plan internațional, european sau euroatlantic militarului român ii este interzis:

- Sa fie ales – UN DREPT UNIVERSAL DOBÂNDIT DE FOARTE MULȚI ANI DE CELELATE CATEGORII SOCIALE

- Să se asocieze în sindicat

- Să participe la negocierea colectivă a drepturilor sale

- TOATĂ LUMEA ESTE MULȚUMITĂ CA ARMATA SĂ RĂMÂNĂ LA NIVELULUL MĂRII MUTE

 • Lege organică apreciată ca fiind de nivel european L164/2001 desființata sub impulsul PĂGUBOS AL UNIFORMITĂȚII MAI CEVA CA ÎN COMUNISM

Politicul aplicând zicala „ciocu mic că noi suntem la putere”, juridicul lungind la nesfârșit termenele de judecată până petentul dispare pe cale naturală, Avocatul poporului sub „acoperământul contenciosului constituțional, expediază pe bandă rulantă petițiile primite, contenciosul constituțional sub imperiul continuității deciziilor NU VREA SĂ SE APLECE ȘI ASUPRA NOILOR SITUAȚII GENERATOARE DE NEDREPTĂȚI. Noi credem că a venit timpul ca toți cei enumerați anterior să înțeleagă că în relațiile sociale au apărut noi spețe de discriminare, cum sunt:

 1. Discriminarea între civili și militari; Legea salarizării unitare 153/2017; legea pensiilor din sistemul public în antiteză cu Legea 223/2015
 2. Discriminarea intre categorii sociale aparținând aceleași scheme europene de protecție socială - Magistrați și militari – Decizia CCR 20/2000 de ce este valabilă numai intr-un singur sens
 3. Discriminarea în cadrul aceleași categorii socioprofesionale pornind de la criteriul vârstei biologice - Doi militari care au îndeplinit aceeași funcție, în aceeași unitate, în aceleași condiții de muncă, având același grad, aceeași vechime în armată, aceleași studii AU TOTUȘI PENSII DIFERITE DIN SIMPLUL MOTIV CĂ UNUL FIIND MAI ÎN VÂRSTĂ A IEȘIT CU CÂȚIVA ANI LA PENSIE ÎNAINTEA CELUILAT. și, poate că totul nu ar fi atât de NEDREPT DACĂ DIFERENȚA AR FI DE CÂTEVA PROCENTE, dar când ESTE DE CÂTEVA ORI MAI MARE CUM S-O NUMI OARE?

Din aceste 36 de rapoarte, patru se referă la aspecte legate de domeniul în care activez. Este vorba de .rapoartele speciale din anii 2004 – referitor la aplicarea prevederilor Legii 309/2002 (serviciul militar în cadrul DGA SERVICIULUI MUNCII 1950 - 1961; 2009 – referitor la veteranii de război, cel din 2013 referitor la pensiile de serviciu și cel de astăzi referitor tot la veteranii de război. Făcând referire la acest ultim raport enumerat am constatat că la Punctul 7 al Raportului din 26 martie 2009 referitor la veteranii de război erau făcute 7 recomandări și propuneri. Până în prezent noi nu avem cunoștința că s-ar fi îndeplinit punctul 1 al acestor recomandări referitor la Reglementarea unui cadru instituțional și legal având ca obiect coordonare și controlul activității numeroaselor autorități publice locale și centrale cu atribuții în acordarea drepturilor veteranilor de război, văduvelor de război și văduvelor veteranilor de război.

Venind în zilele noastre este necesar să vă aplecați și asupra situației noii categorii de veterani – VETERANII ȘI VETERANII CU DIZABILITĂȚI DIN TEATRELE DE OPERAȚII. Problematica în domeniul nostru este vastă și necesită mult efort, multe cunoștințe și o mare înțelegere a unicității factorului militar. Având în vedere menirea legală și morală a instituției dumneavoastră, îmi permit să vă fac o rugăminte - HAIDEȚI CA ÎMPREUNĂ SĂ DESȚELENIM GÂNDIREA ÎNGHEȚATĂ ÎN CUTUME DEPĂȘITE DE VREME ȘI SĂ VENIM CU SOLUȚII NOI, CORESPUNZĂTOARE REALITĂȚILOR ZILEI DE AZI. DORIM SĂ AVEM ÎN DUMNEAVOASTRĂ UN PARTENER REAL

VĂ MULȚUMESC PENTRU OPORTUNITATEA DE A MĂ ADRESA DOMNIILOR VOASTRE ȘI VĂ ROG, CA ÎN PREAJMA SĂRBĂTORILOR SFINTE ALE CRĂCIUNULUI ȘI ALE ANULUI NOU SĂ VĂ UREZ MULTĂ SĂNĂTATE ȘI PUTERE DE MUNCĂ ÎN INDEPLINIREA IMPORTANTELOR MISIUNI CE VĂ STAU ÎN FAȚĂ

VĂ MULȚUMESC!

 

Apelul membrilor

APELUL

MEMBRILOR ASOCIAȚIEI ROMIL CĂTRE MEMBRI TUTUROR STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR ÎN ACTIVITATE, VETERANI, ÎN REZERVĂ SAU RETRAGERE

La 1 DECEMBRIE 2018 sărbătorim 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918: desăvârșirea statului național roman prin unirea tuturor provinciilor locuite de români.

 La început a avut loc unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918), mai apoi unirea Bucovinei cu România (28 noiembrie 1918), iar în final unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Țara Mamă, România (1decembrie 1918).

Cele trei acțiuni au dus la Marea Unire de la 1918, iar în 2018, la 100 de ani de la acele evenimente, sărbătorim CENTENARUL MARII UNIRI.

Dacă ar fi să rezumăm în câteva idei, în 2018, la Centenarul Marii Uniri, toți cei care simt românește sărbătoresc:

Credința românilor care au făcut Unirea, că toată suflarea românească trebuie să trăiască împreună, într-un singur stat, ROMÂNIA.

Efortul susținut al românilor, de-a lungul timpului, de a nu uita că sunt români.
Năzuința românilor de a înfăptui Marea Unire, avută de-a lungul secolelor, indiferent de vicisitudinile istoriei.

Tenacitatea liderilor și a elitelor românești care au întreprins toate cele necesare ca Unirea să devină realitate.

Eroismul și jertfa celor fără de care visul românilor de veacuri, Marea Unire, nu ar fi fost posibilă.

Nesupunerea românilor în fața imperiilor vremelnice care i-au afectat interesele și neacceptarea unei sorți potrivnice.

Ambiția românilor de a rămâne împreună după 100 de ani de la Marea Unire.
Rațiunea românilor de a căuta în permanență cele mai bune împrejurări pentru concretizarea aspirațiilor legitime și valorificarea acestor ocazii.

O scurtă privire aruncată asupra României anului 2018 și a celei din 1918 ne arată că bucuria Centenarului Marii Uniri nu poate fi deplină:

- România este sfâșiată de lupte intestine politice, de orgolii și de prostie politică ;           

- România este un poligon de teste politice;

Comandamentele majore ale vremurilor pe care le trăim, în care sărăcia tinde să devină „stare de normalitate”, iar neîncrederea în toți și în toate, este tot mai frecventă, ca atitudine, față de cel de aproape, ne obligă la o schimbare rapidă de comportament, schimbare bazată pe toleranță, încredere, unitate și consecvență pentru transpunerea în practică a idealurilor și năzuințelor comune dar și fermitate.

Este o realitate faptul că, societatea post decembristă, în care cu toții ne-am pus speranțele, s-a întemeiat și s-a cristalizat prin minciună, fraudă, corupție și dezinformare generalizată, „operă” a unor grupuri de interese ostile intereselor naționale, sub oblăduirea unei “ clase politice “ semidocte, aservită propriilor interese, și nu de puține ori, intereselor unor puteri străine, fapt concretizat prin distrugerea economiei naționale, devenită, peste noapte, „morman de fier vechi” sau „găuri negre “, sărăcirea generalizată a populației, distrugerea învățământului și sănătății, slăbirea și politizarea instituțiilor de bază ale societății – justiție, armată, poliție, servicii secrete, învățământ superior – toate culminând cu învrăjbirea categoriilor sociale și alterarea climatului social.

Toate acestea s-au petrecut sub ochii noștri îngăduitori, făcându-ne astfel părtași la „marele dezastru”, prin neimplicarea și lipsa de atitudine de care am dat dovadă la momentul respectiv.

 Cunoscători ai „tehnicilor de manipulare socială” băieții deștepți din țară, dar și din afară, au lucrat și lucrează, cu sârg, la dezbinarea și distrugerea societății românești pe toate palierele sale, dându-ne mereu spre studiu și dezbatere politică, teme false prin care urmăresc de fapt, distragerea atenției opiniei publice de la adevăratele realități ale societății românești.

 În contextul politico-social actual, trebuie să apreciem inițiativele și eforturile unor structuri asociative ale militarilor veterani, în retragere, în rezervă sau în activitate care resping, cu fermitate, încercările unor cercuri revizioniste și revanșarde, de atac împotriva existenței statului național unitar român și a națiunii române, precum și demersurile ce trebuie întreprinse pentru respectarea adevărului istoric în instituirea zilelor de sărbătoare națională.

 Solidari și consecvenți respectării principiilor fundamentale ale organizării și funcționării fiecărei structuri asociative, membri asociației ROMIL cheamă membri structurilor asociative, din toată țara, la unitate și continuitate în ceea ce privește lupta pentru apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legale și legitime ale tuturor categoriilor de militari.

O unitate în diversitate care să se întemeieze pe respectul față de valorile unei societăți democratice, pe promovarea tradițiilor moștenite de la înaintași și nu în ultimul rând, pe convingerea și încrederea că numai împreună, uniți într-un efort comun, vom putea supraviețui ca neam și țară.

Pentru toate acestea, măcar în ceasul al doisprezecelea, suntem datori cu o schimbare de atitudine prin care să ne redăm încrederea și speranța în capacitatea noastră ca neam de a renaște și a ne apăra valorile pe care să se bazeze reconstrucția statului de drept și a societății cu adevărat democratice la care au visat părinții noștri și la care visează copii și nepoții noștri.

 Sărbătorirea a 100 de ani de existență, în unitate, ne obligă să ne gândim la vremurile viitoare, pentru că nu sunt ale noastre, sunt ale copiilor, nepoților și strănepoților noștri. Ne obligă să ne gândim la soluții pentru scoaterea națiunii din dezastrul spre care se îndreaptă, iar anul 2019 poate însemna ÎNCEPUTUL RENAȘTERII ROMÂNIEI MARI .

 

LA MULȚI ANI ROMÂNIA !

 

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI ROMIL

Col. (rtr) Marian TUDOR

 

MESAJUL PREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI ROMIL FILIALA BUCUREȘTI

LA 1 DEC 1918 A FOST PECETLUIT ODATĂ PENTRU TOTDEAUNA TESTAMENTUL POLITIC AL LUI MIHAI VITEAZUL ŞI HOTARUL ARDEALULUI… POHTA CE-AM POHTIT… MOLDOVA, ŢARA RUMÂNEASCĂ”. S-A IMPLINIT PORUNCA DIN VEAC, SĂ STEA LAOLALTĂ CEI DE O SINGURĂ LIMBĂ ȘI DINTR-O SINGURĂ MAMĂ.

ASTĂZI, 1 DEC 2018SĂRBĂTORIM ODATĂ CU ZIUA NAȚIONALĂ ȘI 100 DE ANI DE LA ÎMPLINIREA ACESTUI MARE IDEAL AL ROMÂNILOR, MAREA UNIRE” PRIN UNIREA BASARABIEI, A BUCOVINEI ȘI A TRANSILVANIEI CU REGATUL ROMÂNIEI, ACTUL DE NAȘTERE AL ROMÂNIEI MODERNE.

LA CEAS DE SĂRBĂTOARE TREBUIE SĂ REMEMORĂM  CU PREȚUIRE ȘI RESPECT GLORIOASELE FAPTE DE VITEJIE ALE EROILOR  NEAMULUI ROMÂNESC ÎNTRU ÎMPLINIREA IDEALULUI DE UNITATE A CELOR DE UN NEAM ȘI  O LIMBĂ, FĂURIREA STATULUI NAŢIONAL, SUVERAN ŞI INDEPENDENT, UNITAR ŞI INDIVIZIBIL. LECȚIA STRĂMOȘILOR NOȘTRI NU TREBUIE UITATĂ. 

CU GÂNDURI CURATE ȘI SENTIMENTE DEOSEBITE, FILIALA BUCUREȘTI A ASOCIAȚIEI ROMIL  ADRESEAZĂ TUTUROR CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN ASOCIAȚIA NOASTRĂ ȘI FAMILIILOR ACESTORA, PRECUM ȘI CADRELOR ÎN REZERVĂ ȘI RETRAGERE DIN CELELALTE STRUCTURI ASOCIATIVE ȘI CADRELOR  MILITARE ÎN ACTIVITATE SINCERE URĂRI DE BINE, SĂNĂTATE ȘI ÎMPLINIRI.

LA MULȚI ANI ROMÂNI!

LA MULȚI ANI ROMÂNIA!

 

GL. BG. ING. (R)  COTOARA- NICOLAE ALEXANDRU

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI ROMIL - FILIALA BUCUREȘTI