Protest la sediul Avocatului Poporului

16.01.2019

FORUMUL
STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR DIN SISTEMUL APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE ȘI SIGURANȚEI NAȚIONALE

 

COMUNICAT 

 

Încadrându-se în activitățile planificate, în ziua de 16 ianuarie 2019 – s-a desfășurat la Sala Cinema - CMN, ședința FORUMULUI

Au participat 26 de președinți (reprezentanți) ai structurilor asociative ale militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, semnatari ai protocolului de colaborare în cadrul Forumului, 3 reprezentanți ai structurilor invitate și reporterul Radio Romania Actualități.

După dezbaterea propunerilor prezentate de președintele Forumului, s-a stabilit desfășurarea primelor acțiuni începând cu pichetările propuse prin planul propus, miercuri 16.01.2019 - Avocatul Poporului, CNCD, joi, 17.01.2019, începând cu orele 08.30, pichetarea Camerei Deputaților.

Principalele probleme discutate în cadrul ședinței, precum și soluțiile adoptate vor fi prezentate la terminarea primei etape a Planului de acțiuni pe anul 2019, plan care v-a fi completat prin propunerile făcute de structurile asociative, după prima etapa de acțiuni.

Precizări privind evoluția și desfășurarea viitoarelor acțiuni vor fi făcute pe data de 17.01.2019 la acțiunea de la Camera Deputaților.

Membri structurilor asociative ale militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, cei interesați în soluționarea problemelor militarilor sunt invitați să participe la acțiunile FORUMULUI, acțiuni începute pe 16 .01.2019 și care vor continua până la soluționarea solicitărilor, solicitări care nu au culoare politică ci numai respectarea unor principii legale și constituționale.

Vă prezentăm conținutul NOTELOR DE PROTEST înaintate Avocatului Poporului și CND.

 

NOTA DE PROTEST

 

Comunitatea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor reprezentată de federațiile, asociaţiile, fundațiile şi sindicatele care acţionează sub cupola Forumului Structurilor Asociative din Sistemul National de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, ferm hotărâte să-și îndeplinească obligațiile constituționale „Art. 118 – Forţele armate (1) Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale. În condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte, armata contribuie la apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară şi participă la acţiuni privind menţinerea sau restabilirea păcii”, indignată de modul arogant și disprețuitor în care le sunt încălcate drepturile și libertățile fundamentale, PROTESTEAZĂ FERM față de atitudinea neangajantă a instituției Avocatului Poporului de apărare a drepturilor și libertăților persoanelor fizice, așa cum este stipulat în Constituția României.

Deși conform prevederilor constituționale, referitoare la Curtea Constituțională, art.146 conferă Avocatului Poporului la litera d) „excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată şi direct de Avocatul Poporului” în domeniul drepturilor și libertăților militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor nu s-a simțit nici o intervenție. Ba mai mult chiar sesizările noastre repetate asupra gravelor aspecte de nelegalitate și neconstituționalitate au găsit răspunsuri mai mult justificative pentru acțiunile guvernanților decât rezolvarea nedreptăților.

Ca urmare ați devenit părtași la transformarea militarilor în sclavii României moderne, în categorie socială persecutată politic (fără sindicat și dreptul de negociere a drepturilor) și împreună cu polițiștii și funcționarii publici cu statut special persecutați social (limitarea, reducerea, înghețarea și perpetua prorogare a asigurării drepturilor) precum și persecuția biologică generatoare de discriminare pe baza de vârstă. Protestăm împotriva neangajării Avocatului Poporului față de permanenta ciuntire a Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat prin Ordonanțe de Urgență succesive OUG nr.57/2015 :OUG nr.59/2017 și mai nou OUG nr.114/2018, toate emise cu încălcarea flagrantă a Constituției, jurisprudenței Curții Constituționale și legislației de tehnică legislativă .

Dacă la acestea adăugăm și prevederile aberante ale Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prin care militarul profesionist este apreciat cu un coeficient de ierarhizare identic cu un muncitor necalificat, iar secretarii de stat cu grade militare sau profesionale cu 4,35 față de 8,00 a secretarilor de stat politici, și aplicarea haotică a politicii sporurilor în detrimentul caracteristicii de bază a sistemelor piramidale strict ierarhizate – funcția și gradul, avem oglinda perfecta a desconsiderării.

În numele membrilor Forumului Structurilor Asociative din SNAOPSN – Gl.bg.(rtr) Nicolae Gropan – președinte Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari și președinte în exercițiu al Forumului

Date de contact:

Punct de corespondență :

Str. CASTANULUI nr. 9A, PANTELIMON,

Judet ILFOV

Telefon : 0744.649.707; Fax: 021.3567.1096;

e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

AVOCATUL POPORULUI

 


REGISTRATURA GENERALĂ
INTRARE Nr. 703/16 IAN 2019

 

NOTA DE PROTEST

 

Comunitatea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor reprezentată de federațiile, asociaţiile, fundațiile şi sindicatele care acţionează sub cupola Forumului Structurilor Asociative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, ferm hotărâte să-și îndeplinească obligațiile constituționale „Art. 118 – Forţele armate (1) Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale. În condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte, armata contribuie la apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară şi participă la acţiuni privind menţinerea sau restabilirea păcii.”, indignata de modul arogant și disprețuitor în care le sunt încălcate drepturile și libertățile fundamentale, PROTESTEAZĂ FERM față de atitudinea neangajantă a instituției Consiliului Național de Combatere a Discriminării de apărare a drepturilor și libertăților persoanelor fizice, așa cum prevede în Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare ART. 16 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, denumit în continuare Consiliul, este autoritatea de stat în domeniul discriminării, autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub control parlamentar şi totodată garant al respectării şi aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislația internă în vigoare şi cu documentele internaționale la care România este parte.

ART. 18 (1) Consiliul este responsabil cu aplicarea şi controlul respectării prevederilor prezentei legi în domeniul sau de activitate, precum şi în ceea ce priveşte armonizarea dispozițiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative care contravin principiului nediscriminării.

ART. 19 (1) În vederea combaterii faptelor de discriminare, Consiliul își exercita atribuțiile în următoarele domenii: a) prevenirea faptelor de discriminare; b) medierea faptelor de discriminare; c) investigarea, constatarea şi sancționarea faptelor de discriminare; d) monitorizarea cazurilor de discriminare; e) acordarea de asistență de specialitate victimelor discriminării. (2) Consiliul își exercită competențele la sesizarea unei persoane fizice sau juridice ori din oficiu. Deși conform prevederilor legale aveați obligația de a interveni nu s-a simțit nici o intervenție. Ba mai mult chiar sesizările noastre repetate asupra gravelor aspecte de nelegalitate și neconstituționalitate au găsit răspunsuri mai mult justificative pentru acțiunile guvernanților decât rezolvarea nedreptăților.

Ca urmare ați devenit părtași la transformarea militarilor în sclavii României moderne, în categorie socială persecutată politic (fără sindicat și dreptul de negociere a drepturilor) și împreună cu polițiștii și funcționarii publici cu statut special persecutați social (limitarea, reducerea, înghețarea și perpetua prorogare a asigurării drepturilor) precum și persecuția biologică generatoare de discriminare pe bază de vârstă. Protestăm împotriva neangajării Consiliului față de permanenta ciuntire a Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat prin Ordonanțe de Urgență succesive OUG nr.57/2015, OUG nr.59/2017 și mai nou OUG nr.114/2018, toate emise cu încălcarea flagrantă a Constituției, jurisprudenței Curții Constituționale și legislației de tehnica legislativă, generatoare de discriminare față de alte categorii sociale sau grave discriminări în cadrul categoriei noastre socioprofesionale .

Dacă la acestea adăugăm și prevederile aberante, cu discriminări fățișe, ale Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prin care militarul profesionist este apreciat cu un coeficient de ierarhizare identic cu un muncitor necalificat, iar secretarii de stat cu grade militare sau profesionale cu 4,35 față de 8,00 a secretarilor de stat politici, și aplicarea haotică a politicii sporurilor în detrimentul caracteristicii de bază a sistemelor piramidale strict ierarhizate – funcția și gradul, avem oglinda perfectă a desconsiderării.

În numele membrilor Forumului Structurilor Asociative din SNAOPSN – Gl.bg.(rtr) Nicolae Gropan – Președinte Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari și președinte în exercițiu al Forumului

Date de contact:

Punct de corespondență:

Str. CASTANULUI nr. 9A, PANTELIMON, Județ ILFOV

Telefon : 0744.649.707; Fax: 021.3567.1096;

e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

INTRARE Nr. 22262

DATA 16.01.2019

Președintele FORUMULUI

Gl( rtr) Nicolae GROPAN

Purtătorul de cuvânt al FORUMULUI

Col(r) Marian TUDOR

 


 

 

Protest în faţa sediului Avocatului Poporului. Diferenţe foarte mari de salarizare în Sistemul de Apărare Naţională

 

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, alături de Mircea Criste, adjunct, Emma Turtoi, şef Serviciu Contencios Constituțional, Raluca Mitrache, consilier și Dorel Bahrin, consilier, s-au întâlnit, astăzi, cu o delegație a Forumului Structurilor Asociative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, din care au făcut parte: general în retragere Nicolae Gropan, gen. Lt. (ret) Niculai Băhnăreanu, col (ret) Aurelian Ghiță, col. (r) Luminița Petrescu și col. (r) Marian Tudor, din partea Asociației ROMIL și Dumitru Coarnă, președintele FNPPCMAI. Reprezentanții Forumului au organizat o manifestație de protest în fața sediului instituției.

Membrii delegației au prezentat Avocatului Poporului o notă, prin care și-au arătat nemulțumirea față de ceea ce au numit, permanenta ciuntire a Legii nr. 223/2015 prin ordonanțe de urgență succesive ( OUG nr. 57/2015, OUG nr. 59/2017 și OUG nr. 114/2018), toate emise, în opinia acestora, cu încălcarea Constituției, jurisprudenței Curții Constituționale a României și a legislației referitoare la tehnica legislativă. Reprezentanții protestatarilor au criticat coeficientul de salarizare, care este identic cu cel al unui muncitor necalificat. Ei au mai atras atenția asupra faptului că între aceleași categorii socio-profesionale (armată, ordine publică și securitate națională) sunt diferențe foarte mari de salarizare.

Membrii delegației au criticat și nivelul cuantumului pensiilor din sistemul de apărare și ordine publică, făcând observația că există discrepanțe mari între pensiile stabilite pentru același grad, aceeași funcție și vechime.

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, i-a îndemnat pe protestatari să depună documentații detaliate în legătură aspectele criticate și a declarat că reprezentanții instituției vor analiza toate criticile aduse.

C.M.

 

https://www.replicaonline.ro/protest-in-fata-sediului-avocatului-poporului-diferente-foarte-mari-de-salarizare-in-sistemul-de-aparare-nationala-378901/

Aspecte de la protest

  

  

   

 

 

Adaugă comentariu

927


Codul de securitate
Actualizează