Rapoartelor Speciale ale instituției Avocatul Poporului privind „Drepturile persoanelor persecutate din motive politice de către dictatura instaurată în România, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989” și „Respectarea drepturilor veteranilor de războ

Pe data de 11 decembrie 2018 dl. gl. Nicolae Gropan a participat la lansarea și dezbaterea Rapoartelor Speciale ale instituției Avocatul Poporului privind „Drepturile persoanelor persecutate din motive politice de către dictatura instaurată în România, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989” și „Respectarea drepturilor veteranilor de război, văduvelor de război și văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război”.

 

ATENȚIE! - PROBLEMELE RIDICATE DE GENERALUL NICOLAE GROPAN LA ÎNTÂLNIREA CU AVOCATUL POPORULUI VICTOR CIORBEA

Nicolae Gropan a distribuit un link.

Moderator - 10 ore

Pe data de 3 decembrie am primit următoarea invitație:

R O M Â N I A

Avocatul Poporului

Str. George Vraca nr. 8, Sector 1, Bucureşti

Telefon +40-21-312.71.01 Fax: +40-21-312.49.21

Internet: http://www.avpoporului.ro E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Domnului General de brigadă (rtr) Nicolae Gropan, Președinte, Federația Militarilor din România

Stimate Domnule Președinte,

Suntem onorați să vă invităm la lansarea și dezbaterea Rapoartelor Speciale ale instituției Avocatul Poporului privind „Drepturile persoanelor persecutate din motive politice de către dictatura instaurată în România, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989” și „Respectarea drepturilor veteranilor de război, văduvelor de război și văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război”.

Documentele se doresc a fi o radiografie, pe cât posibil fidelă, a suferințelor îndurate de către foștii deținuți politici, victime ale comunismului, și de către cei ce au luptat în Cel de-al Doilea Război Mondial, o prezentare cât mai exactă a situației deloc îmbucurătoare în care se află ultimii supraviețuitori ai acestor două categorii sociale. Propunerile legislative concrete, formulate de instituția Avocatul Poporului, în vederea consolidării statutului acestora, vor fi înaintate celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului României.

Evenimentul va avea loc în 11 decembrie 2018, începând cu ora 13:00, la sediul instituției Avocatul Poporului (str. George Vraca, nr. 8, sect. 1), Sala de conferințe.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la tel: 312.71.01, 312.71.09, 0728 212 811 și la adresele de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 7 decembrie a.c.

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, vă rog să primiţi, Stimate Domnule Președinte, expresia deplinei mele consideraţii.

Avocatul Poporului,

Victor Ciorbea

Bucureşti, 3 decembrie 2018

 

Ca urmare, ieri 11 decembrie am onorat invitația. Printre participanți am remarcat prezența reprezentantului ANVR. De asemenea a fost din partea MApN domnul General maior Teodor INCICAS – locțiitorul pentru resurse al Șefului Statului Major al Apărării.

 

Acum intervenția mea:

Onorata asistență,

Mai întâi vă rog să-mi permiteți să vă mulțumesc pentru invitația ce mi-ați oferit-o de a participa la dezbaterea celui de al 35-lea și al 36-lea raport special al instituției Avocatului Poporului în cei aproape 22 de ani de existență.

Rațiunea înscrierii mele la cuvânt este nevoia imperioasă de a prezenta o radiografie exactă, bazată pe cifre și fapte reale, care să contracareze experimentul psihologic perfid, insinuant, manipulatoriu, dezinformatoriu și dezbinant care continuă asupra militarului român începând cu decembrie 1989, experiment care a cuprins ca exponenți, cu știința sau fără, cu voie sau din necunoaștere și foarte mulți reprezentanți ai clasei politice ce s-a perindat la cârma țării în aceasta perioadă și chiar unii reprezentanți ai practicii judiciare de împărțire a dreptății. Și cum la politică, fotbal și armată „se pricepe” toată lumea, năzdrăvăniile în domeniul militar nu au întârziat să apară.

Putem să spunem, fără teama de a greși, că în toaăa această perioadă, singura constantă a decidenților politici, a fost să pună în practică ceea ce Juan Donoso Cortes spunea în discursul său din anul 1849: „Un soldat este un sclav în uniforma”.

După aproape 29 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, analizând obiectiv situația unuia din cei doi piloni ai stabilității statale, ARMATA, constatăm o situație paradoxală: declarativ toate guvernele ce  s-au succedat la conducerea țării au clamat „preocuparea” pentru soarta acesteia, în realitate au acționat pentru slăbirea ei. De la distrugerea dirijată și programatică a industriei de apărare, la reducerea efectivelor și eliminarea stagiului militar obligatoriu fără a pune ceva în loc, continuând cu disprețul total față de factorul uman, decidenții politici, indiferent de culoarea lor, au transformat aceste acțiuni în preocupare „doctrinară”. Militarul român, în activitate, rezervă sau retragere, a devenit subiect experimental în societatea românească, principalul obiectiv al unui război psihologic permanent și pervers.

Referitor la Raportul privind „Drepturile persoanelor persecutate din motive politice de către dictatura instaurată în România, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989” am de făcut câteva observații și propuneri:

 1. Instituția dumneavoastră ar trebui să se aplece cu aceeași seriozitate și asupra problematicii „Drepturilor persoanelor persecutate în zilele noastre din motive politice, sociale și biologice”
 2. În continuarea propunerii anterioare, cred ca ar fi cazul unei analize serioase asupra TRATAMENTELOR JURIDICE DIFERITE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN SITUAȚII JURIDICE IDENTICE SAU SIMILARE, TRATAMENTE GENERATOARE DE MARI ȘI EVIDENTE DISCRIMNĂRI.

Ex: * Legea 153/2017 – dispreț total și desconsiderare față de cutumele constituționale, legale ,morale și chiar lingvistice împreună

 • Legea 223/2015 și modificările prin cele două OUG 57/2015 și 59/2017 exemple demne de studiat în universități sub sintagma AȘA NU
 1. Toate aceste analize trebuie să pornească de la aplicarea întocmai a reglementarilor actelor normative internaționale, europene și euroatlantice și de la cunoașterea reală a situației categoriei socioprofesionale ale căror drepturi și obligații se reglementează.
 2. Aici fac vorbire expresă la speța militarilor români categorie socioprofesională cu totul specială în compoziția socială a României.Ca „drept recompensă” pentru contribuția efectivă și determinantă a aportului MILITARULUI ROMÂN la integrarea în NATO și, IMPLICIT în UE, nici până în prezent nu se aplică obligațiile asumate în domeniu de statul român prin ratificarea instrumentelor de aderare la NATO. Aici fac referire la anexele referitoare la soldele și pensiile militare.

NECUNOAȘTEREA ȘI NEINȚELEGEREA SPECIFICITĂȚII ACESTEI CATEGORII SOCIOPROFESIONALE ARE DREPT CONSECINȚĂ INVOLUȚIA PERMANENTĂ ȘI CONSTANTĂ A DREPTURILOR ACESTEIA, FĂRĂ CA NICI O INSTITUȚIE A STATULUI ROMÂN SĂ INTERVINĂ PENTRU OPRIREA ACESTEI INVOLUȚII. E ADEVARAT CĂ SERVICIUL MILITAR NU MAI ESTE OBLIGATORIU, DAR CA CINEVA CARE NU ARE NICI CEA MAI ELEMENTARĂ CUNOȘTINȚĂ ÎN DOMENIU SĂ-ȚI REGLEMENTEZE ACIVITATEA ȘI VIAȚA, FĂRĂ A ĂȚINE CONT DE PAREREA SPECIALIȘTILOR ÎN DOMENIU, PARCĂ ESTE PREA MULT. UNICITATEA SPECIFICĂ CATEGORIEI SOCIOPROFESIONALE A MILITARILOR dată de:

 1. A) CONȚINUTUL JURĂMÂNTULUI MILITAR
 2. B) SINGURA CATEGORIE SOCIOPROFESIONALA CARE PRIN Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenției Europene a Drepturilor Omului, Constituției EFECTUEAZĂ MUNCĂ FORȚATĂ
 3. C) INTERDICȚII ȘI LIMITĂRI DE DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI FUNDAMENTALE
 • În capitolul II al Constituției României – DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE FUNDAMENTALE sunt cuprinse 32 DE ARTICOLE din care pentru militari 10 sunt interzise sau limitate
 • Lege organică L.80/1995 are o secțiune întreagă de interziceri și limitări de drepturi. Și în aceste condiții, guvernanții au apreciat, la un moment dat ca poate fi modificata prin 2 ordonanțe de guvern simple, împotriva prevederilor constituționale
 • Contrar prevederilor actelor normative în vigoare pe plan internațional, european sau euroatlantic militarului român ii este interzis:

- Sa fie ales – UN DREPT UNIVERSAL DOBÂNDIT DE FOARTE MULȚI ANI DE CELELATE CATEGORII SOCIALE

- Să se asocieze în sindicat

- Să participe la negocierea colectivă a drepturilor sale

- TOATĂ LUMEA ESTE MULȚUMITĂ CA ARMATA SĂ RĂMÂNĂ LA NIVELULUL MĂRII MUTE

 • Lege organică apreciată ca fiind de nivel european L164/2001 desființata sub impulsul PĂGUBOS AL UNIFORMITĂȚII MAI CEVA CA ÎN COMUNISM

Politicul aplicând zicala „ciocu mic că noi suntem la putere”, juridicul lungind la nesfârșit termenele de judecată până petentul dispare pe cale naturală, Avocatul poporului sub „acoperământul contenciosului constituțional, expediază pe bandă rulantă petițiile primite, contenciosul constituțional sub imperiul continuității deciziilor NU VREA SĂ SE APLECE ȘI ASUPRA NOILOR SITUAȚII GENERATOARE DE NEDREPTĂȚI. Noi credem că a venit timpul ca toți cei enumerați anterior să înțeleagă că în relațiile sociale au apărut noi spețe de discriminare, cum sunt:

 1. Discriminarea între civili și militari; Legea salarizării unitare 153/2017; legea pensiilor din sistemul public în antiteză cu Legea 223/2015
 2. Discriminarea intre categorii sociale aparținând aceleași scheme europene de protecție socială - Magistrați și militari – Decizia CCR 20/2000 de ce este valabilă numai intr-un singur sens
 3. Discriminarea în cadrul aceleași categorii socioprofesionale pornind de la criteriul vârstei biologice - Doi militari care au îndeplinit aceeași funcție, în aceeași unitate, în aceleași condiții de muncă, având același grad, aceeași vechime în armată, aceleași studii AU TOTUȘI PENSII DIFERITE DIN SIMPLUL MOTIV CĂ UNUL FIIND MAI ÎN VÂRSTĂ A IEȘIT CU CÂȚIVA ANI LA PENSIE ÎNAINTEA CELUILAT. și, poate că totul nu ar fi atât de NEDREPT DACĂ DIFERENȚA AR FI DE CÂTEVA PROCENTE, dar când ESTE DE CÂTEVA ORI MAI MARE CUM S-O NUMI OARE?

Din aceste 36 de rapoarte, patru se referă la aspecte legate de domeniul în care activez. Este vorba de .rapoartele speciale din anii 2004 – referitor la aplicarea prevederilor Legii 309/2002 (serviciul militar în cadrul DGA SERVICIULUI MUNCII 1950 - 1961; 2009 – referitor la veteranii de război, cel din 2013 referitor la pensiile de serviciu și cel de astăzi referitor tot la veteranii de război. Făcând referire la acest ultim raport enumerat am constatat că la Punctul 7 al Raportului din 26 martie 2009 referitor la veteranii de război erau făcute 7 recomandări și propuneri. Până în prezent noi nu avem cunoștința că s-ar fi îndeplinit punctul 1 al acestor recomandări referitor la Reglementarea unui cadru instituțional și legal având ca obiect coordonare și controlul activității numeroaselor autorități publice locale și centrale cu atribuții în acordarea drepturilor veteranilor de război, văduvelor de război și văduvelor veteranilor de război.

Venind în zilele noastre este necesar să vă aplecați și asupra situației noii categorii de veterani – VETERANII ȘI VETERANII CU DIZABILITĂȚI DIN TEATRELE DE OPERAȚII. Problematica în domeniul nostru este vastă și necesită mult efort, multe cunoștințe și o mare înțelegere a unicității factorului militar. Având în vedere menirea legală și morală a instituției dumneavoastră, îmi permit să vă fac o rugăminte - HAIDEȚI CA ÎMPREUNĂ SĂ DESȚELENIM GÂNDIREA ÎNGHEȚATĂ ÎN CUTUME DEPĂȘITE DE VREME ȘI SĂ VENIM CU SOLUȚII NOI, CORESPUNZĂTOARE REALITĂȚILOR ZILEI DE AZI. DORIM SĂ AVEM ÎN DUMNEAVOASTRĂ UN PARTENER REAL

VĂ MULȚUMESC PENTRU OPORTUNITATEA DE A MĂ ADRESA DOMNIILOR VOASTRE ȘI VĂ ROG, CA ÎN PREAJMA SĂRBĂTORILOR SFINTE ALE CRĂCIUNULUI ȘI ALE ANULUI NOU SĂ VĂ UREZ MULTĂ SĂNĂTATE ȘI PUTERE DE MUNCĂ ÎN INDEPLINIREA IMPORTANTELOR MISIUNI CE VĂ STAU ÎN FAȚĂ

VĂ MULȚUMESC!

 

Adaugă comentariu

927


Codul de securitate
Actualizează