MEMORANDUM

 

MEMORANDUM

 

CĂTRE: Președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților,

Domnul deputat ADRIAN SOLOMON

DE LA : Președinții structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă și în retragere din domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale

 

TEMA: Solicitare amendare a Proiectului Legii de aprobare a OUG nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor a acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, prin eliminarea art. VII

                 Stimate Domnule Președinte

           La solicitarea liderului Grupului parlamentar PSD, în data de 20.12.2017 Proiectul de lege, cu numărul Plx. 310/2017, pentru aprobarea OUG nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a fost retrimis din Plenul Camerei la Comisia pentru muncă și protecție socială, pentru reanalizare și întocmirea unui raport suplimentar.

           În numele celor peste 150.000 de cadre militare în rezervă și retragere, pensionari militari, pe care-i reprezentăm, vă adresăm respectuoasa rugăminte ca în cadrul reanalizării Proiectului de lege care se va desfășura în Comisie, să procedați la amendarea acestuia, prin eliminarea din conținutul OUG nr. 59/2017 în forma adoptată de către Guvern, a art. VII.    

           Solicitarea membrilor structurilor noastre asociative este determinată de următoarele considerente de ordin constituțional, legal și moral:

  1. Impactul profund negativ pe care îl are OUG nr. 59/2017 în forma adoptată de către Guvern asupra pensiilor cadrelor militare în rezervă și în retragere, impact care se înscrie în șirul loviturilor umilitoare, nedrepte și inexplicabile date, începând cu anul 2010, dreptului binemeritat la pensie al militarilor, precum și demnității și onoarei acestei categorii socioprofesionale.

        Impactul profund negativ al prevederilor OUG nr. 59/2017 asupra pensiilor militare survine la scurt timp după urmările dezastruoase ale procesului, desfășurat în anii 2016-2017, de recalculare a acestor pensii, proces care a avut ca rezultat: pe de o parte, scăderea, față de calculul anterior bazat pe contributivitate, a cuantumului a 68% dintre pensii, cu procente ce ajung până la 60% iar, pe de altă parte, discriminarea majoră între militarii care au același grad, au îndeplinit aceiași funcție și au aceeași vechime în serviciu, prin faptul că, între cuantumurile pensiilor acestora, au rezultat mari diferențe, care prezentate în raporturi, în unele situații depășesc 3/1.

  1. Încălcarea principiilor predictibilității, stabilității și speranței legitime în actul de legiferare.

         Aceste principii, fundamentate în teoria dreptului și reflectate pe deplin în Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, vizează stabilitatea și durabilitatea raporturilor juridice și bineînțeles seriozitatea organelor legislative ale statului în acest sens.

  1. Încălcarea principului dreptului câștigat și al neretroactivității legii.

             Actualizarea pensiei militare de stat raportată la soldele militarilor activi este un drept câștigat, drept ce a operat dintotdeauna în legislația privind pensiile militare de stat, privarea de acest drept patrimonial este un act neconstituțional.

           Acest drept ține de esența pensiei militare de stat, pensie cuvenită militarului în rezervă sau în retragere cu obligații militare pentru toată viața.

           În același timp, pactele și tratatele internaționale privind drepturile omului și libertățile fundamentale la care România este parte, jurisprudența CEDO, Constituția României art. 15 alin. (2) precum și pronunțările constante ale Curții Constituționale a României stipulează cu claritate faptul că o lege ulterioară nu poate aduce atingere dreptului născut sub imperiul legii anterioare, deoarece ar însemna ca noua lege să fie aplicată retroactiv.

        Spre exemplu, în art. 30 din Declarația Universală a Drepturilor Omului se stipulează faptul că „Drepturile și libertățile câștigate nu pot fi desființate” iar prin Decizia nr. 4612/2002 , CCR a reținut, analizând constituționalitatea ordonanței ce prevedea suspendarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, că: „deși prin noua lege se reglementează un nou mod de calcul și de stabilire a pensiilor militare de stat, evident, acest nou mod de calcul și de stabilire a pensiilor militare de stat se poate aplica doar pensiilor stabilite după data intrării în vigoare a legii.”

  1. Nerespectarea cerințelor care țin de statutul României de țară membră NATO și UE, cerințe stipulate în Tratatele de aderare.

         Legislația privind pensiile militarilor se încadrează în Pilonul al doilea privind schemele ocupaționale, guvernate de Directiva Europeană 86/378/EEC modificată prin Directiva 97/96EEC, recunoscută și acceptată de către România în cadrul Reuniunii bilaterale de la Bruxelles din ianuarie 2007.

            În acest temei pensiile militarilor din tarile membre se actualizează:

                  - imediat după majorarea soldelor militarilor activi;

                  - periodic în raport cu rata inflației.

  1. Crearea unui caz clar de discriminare în relația cu situația magistraților.

Este încălcat art.6 Protocol 1 la Convenția pentru Drepturile Omului și se contravine Deciziei nr 20/02.02.2000 a CCR, decizie prin care se impune, în privința pensiei de serviciu, un tratament identic pentru militari și magistrați.

          „Pentru ambele categorii socioprofesionale, se arată în Decizie, pensia de serviciu nu reprezintă un privilegiu ci o compensație parțială a inconvenientelor rezultate din rigoarea statutelor profesionale și din riscurile pe care le implică exercitarea acestor profesii”…„nu se poate identifica o rațiune suficientă care să justifice aplicarea unui tratament diferit magistraților față de militari.”

  1. Adoptarea OUG nr. 59/2017 s-a făcut fără a se ține cont de:
  2. Atentionările din Avizul Consiliului Legislativ cu privire la:

          - nerespectarea prevederilor art.115 alin. (4) din Constituția României referitoare la nemotivarea urgentei, fapt ce reprezintă motiv de neconstituționalitate.

           - neînsoțirea proiectului de ordonanță de avizul de oportunitate al Ministerului pentru Relația cu Parlamentul și de adresele de avizare ale ministerelor și altor structuri implicate.

  1. Avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social, motivat prin faptul că:

                    - proiectul de act normativ instituie discriminare;

          - nu se justifică urgența;

         - nu exista un studiu de impact în conformitate cu prevederile art.15 din Legea responsabilității bugetar-fiscale nr. 69/2010 și ale art. 33 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa;

        - nu se respectă principiile și normele din legislația muncii (internă și internațională) referitoare la diferența dintre indexarea cu rata inflației și actualizarea pensiei în plată;  în Avizul CES se subliniază faptul că actualizarea pensiei este un drept care are menirea de a preveni discriminările dintre generațiile de pensionari care au lucrat în aceleași condiții de muncă, aparținând aceleiași categorii socioprofesionale.

        Actualizarea are și rolul important de a înlătura și preveni pe viitor discriminările între generațiile de militari care dețin același grad, au îndeplinit aceeași funcție și au aceeași vechime în serviciu, discriminări care, după cum am arătat, în prezent sunt deja foarte mari.

 

CU DEOSEBIT RESPECT ȘI ÎNALTĂ CONSIDERAȚIE,

SEMNEAZĂ:

 

General (r) Marin Badea DRAGNEA      Președintele ANVR

General-locotenent (r)Nicolae BAHNAREANU Președinte al ANCMRR ,,Al.Ioan CUZA”

General de brigada (r) Nicolae Gropan Presedinte Federatia Militarilor din Romania

General-locotenent(r) Dr.Virgil BALACEANU Presedinte al AORR

General (r) Ioan HURDUBAIE Presedinte al ANCMRR- MAI

Colonel (r) Filip TEODORESCU Presedinte al ACMRR din SRI

General de brigada (r) Petru NEGHIU Presedinte al ACMRR din SIE

General-maior (r) ing. Eugeniu MUSAT         Presedinte al ACMRR din STS

General de brigada (r) Vasile Filip ROTARU Presedinte al ACMRR- SPP

Colonel (r) Marian TUDOR Presedinte al ROMIL

General maior(r) Mircea Constantin TĂNĂSESCU Presedintele Asociatiei pensionarilor din ANP                          

Colonel (r) Dan Nicolae STERIAN Președintele ACMRR din DGIPI    

General de brigada (r) Dan NICULESCU Presedinte al ADMRR

Plt.adj.sef (r) Marius APOSTOL Presedinte al AMVVD

General maior (r) Cristian GHEORGHIU Presedinte al ACCHMRR ,,Costin D. Nenitescu” 

Colonel(r) Marian GARGAZ Presedinte al AOGRR„Constantin Harjeu”

                                            

Si-au dat acordul:

ACMRRATIRE

Clubul Amiralilor

Liga Navală

Liga Ofițerilor de Marină

Liga Maiștrilor Militari de Marină

Liga Aeriană Română

Asociația Aviatorilor Militari

Asociația Cercetașilor Militari în Rezervă și Retragere

Asociația ,,Zarand” a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere Vânători de Munte

Asociația Cadrelor Militare Femei în Rezervă și Retragere Sublocotenent ,,Ecaterina Teodoroiu”

Adaugă comentariu

927


Codul de securitate
Actualizează