MARȘUL TĂCERII - MARȘUL DEMNITĂȚII

Bucuresti - 06.10.2017

 
Scrisoarea adresata 
Excelentei sale domnul Klaus Werner Iohannis
Presedinte al Romaniei,
Presedinte al Consiliului Suprem de Aparare al Tarii,
Comandant al Fortelor Armate
 

Excelenta Voastra Domnule Presedinte al Romaniei,

Presedinte al CSAT,

Comandant al Fortelor Armate

Mă adresez dumneavoastră în calitate de Preşedinte al Federatiei Militarilor din Romania si Presedinte in  exerciţiu al Forumului de dezbateri ale Structurilor Asociative ale Militarilor în Rezervă și Retragere din România (S.A.M.R.R.) care au în componenta un număr de peste 30 de organizații din Sistemul Național de Apărare, cu următorul mesaj:

 

Reprezentantii Rezervei Armatei Romaniei, intruniti azi 6 octombrie 2017 in Bucuresti, cu ocazia MARŞULUI TĂCERII – MARSULUI DEMNITATII, o acţiune de protest organizată de Federaţia Militarilor din România si Forumul  structurilor asociative ale militarilor, acţiune materializată prin  depuneri de coroane, marş şi adunare publică, constatand degradarea continua a statutului militarului in societatea Romaneasca, au cazut cu totii de accord sa va informam pe dumneavoastra si pe reprezentanţii Adunarii Parlamentarre NATO, asupra situatiei reale.

1. Prin acest mesaj, ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la lipsa de determinare a clasei politice românești față de  respectarea angajamentelor asumate cu prilejul aderării României la NATO, respectiv de  transformare a Armatei României într-o structură națională de apărare competitivă, modernă, dotată, echipată şi plătită după standardele Alianţei, cu un înalt nivel de pregătire, reacţie şi intervenţie, aptă să satisfacă atât nevoile naționale de apărare  - „garantarea suveranității, independenței și unității statului, a integrității teritoriale a României și a democrației constituționale” - cât și pe cele ale Alianței - contribuția la apărarea colectivă în sistemele de alianță militară” și „participarea la acțiuni privind menținerea sau restabilirea păcii, în condițiile legii și ale tratatelor internaționale” -  așa cum este stipulat în Constituția României

2. Noi, reprezentanții structurilor asociative ale militarilor în rezervă și retragere din România, un think-tank ce militează pentru dialog interinstituțional constant, activ, constructiv și permanent, bazat pe stimă, respect şi ataşament faţă de valorile democraţiei euro-atlantice, susținem cu hotărâre și determinare inițiativele și acțiunile menite să asigure îndeplinirea obiectivelor apărării naţionale şi colective în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, dezvoltarea sentimentelor datoriei faţă de țară, a solidarității și cooperării între cadrele militare active, în rezervă sau retragere din sistemul de securitate națională a României,

3. Cunoscând angajamentele internaţionale ale României și răspunderile ce ne revin în cadrul Alianței Nord-Atlantice privind consolidarea flancului sud-estic al NATO, conform deciziilor adoptate la Summit-urile din Țara Galilor din 2014 și de la Varşovia din 2016, suntem conștienți de necesitatea adaptării rapide a măsurilor de securitate și apărare națională la provocările şi ameninţările existente în acest spațiu din proximitatea granițelor noastre, cu precădere în regiunea extinsă a Mării Negre,

4. Prin acest mesaj, ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la lipsa de determinare a clasei politice românești față de  respectarea angajamentelor asumate cu prilejul aderării României la NATO, respectiv de  transformare a Armatei României într-o structură națională de apărare competitivă, modernă, dotată, echipată şi plătită după standardele Alianţei, cu un înalt nivel de pregătire, reacţie şi intervenţie, aptă să satisfacă atât nevoile naționale de apărare  - „garantarea suveranității, independenței și unității statului, a integrității teritoriale a României și a democrației constituționale” - cât și pe cele ale Alianței - contribuția la apărarea colectivă în sistemele de alianță militară” și „participarea la acțiuni privind menținerea sau restabilirea păcii, în condițiile legii și ale tratatelor internaționale” -  așa cum este stipulat în Constituția României,

5. Dorim să folosim acest prilej pentru a vă supune atenţiei următoarele aspecte ce privesc situaţia Armatei României, în general, precum şi a personalului militar în activitate, în rezervă şi în retragere, în special:

 

5.1. Politica alocărilor bugetare pentru apărare, de după aderare, a fost una profund greșită - max.1,2% din PIB, față de 2,38% cât a fost angajamentul asumat inițial - ceea ce a condus la o deteriorare constantă a stării de operativitate a tehnicii de luptă, armamentului, echipamentelor și aparaturii militare, determinând Armata să recurgă la adevărate „programe de supraviețuire”. Drept urmare, capabilitățile militare ale României s-au restrâns și s-au diminuat continuu, ajungând să se limiteze, în prezent, la doar câteva domenii de nișă. Evitarea unui deznodământ periculos s-a datorat profesionalismului şi dăruirii militarilor de toate gradele, care au reuşit să surmonteze aceste lipsuri și să mențină capacitatea combativă a unităților și marilor unități la un nivel acceptabil. Deși a fost permanent informată și a promis măsuri de îmbunătățire a stării Armatei, puterea politică, în cvasi-totalitatea ei, a neglijat sau a renunțat să-și onoreze angajamentele din campaniile electorale, lăsând lucrurile să evolueze într-o direcție contrară celei pe care situația de securitate, generală și regională, ar fi impus-o. În toți acești ani, Armata României nu și-a fundamentat procesul de planificare a apărării pe o Analiză Strategică a Apărării în baza căreia să se stabilească apoi, prin Carta Albă a Apărării, obiectivele politicii de apărare şi planul strategic de cheltuieli care să asigure resursele financiare necesare îndeplinirii acestora, pe durata mandatelor guvernelor. Din acest punct de vedere ne exprimăm temerea că nici actualul acord politic naţional de alocare anuală a 2% din PIB pentru apărare, pe următorii 10 ani, nu poate reprezenta o garanție suficientă, cât timp nu va fi urmat de măsuri concrete pentru  schimbarea radicală a paradigmei de finanțare a programelor de înzestrare, în acord cu standardele de compatibilitate și interoperabilitate ale Alianței.

5.2. Măsurile legislative care au vizat statutul socio-profesional al militarilor nu doar că au afectat profund veniturile personalului activ, în rezervă sau în retragere din sistemul de securitate națională ci au generat discriminări între generaţii, fracturând coeziunea și unitatea de corp a acestora. Spre exemplificare, facem mențiunea că actele juridice emise de Guvern și adoptate sau in curs de adoptare de Parlamentul României începand cu anul 2015 prin OUG nr.57/2015, exemplu elocvent de abuz in reglementare si culminand cu cele din anul 2017, art.60 din legea bugetului de stat pe anul 2017, continuand cu Legea nr. 153/2017 si culminand cu OUG nr. 59-2017 sunt toate în defavoarea militarilor, diminuand de fiecare data drepturile salariale sau de pensie ale acestora si, intr-un dispret total asimiland  soldatul (militarul profesionist) cu un necalificat al carui coeficient de ierarhizare fiind 1,00 iar generalul cu funcția cea mai înaltă (şeful Statului Major al Apărării) 4,35 (echivalent cu a unui sef de birou dintr-o institutie de administratie publica sau un balerin) pe o scară ierarhică de la 1,00 la 12,00 raportată la nivelul întregii societăți.

5.3.Similar s-a procedat și în privința legii pensiilor militare de serviciu (Legea nr.223/2015), care a fost modificată prin două ordonanțe de urgență  (OUG nr.57/2015 și OUG nr.59/2017) aflate încă în dezbatere parlamentară,  anulându-se astfel un drept al militarilor în rezervă și retragere specific majorității armatelor țărilor membre NATO, respectiv actualizarea pensiilor militare de serviciu în funcţie de cuantumul soldelor militarilor activi, în condițiile în care pensiile de asigurări sociale civile se actualizează anual prin valoarea punctului de pensie. Diminuarea, începând cu 15 septembrie 2017, a procentajului bazei de calcul a pensiilor militare de serviciu de la 85% la 65% din valoarea netă a soldei de grad și funcție, precum și anularea dreptului la pensie suplimentară au determinat peste 2000 militari înalt calificați din sistemul național de apărare să solicite, în luna august 2017, trecerea în rezervă, consecinţa directă fiind slăbirea drastică a capacităţii de comandă și de expertiză la toate nivelurile Armatei.

 

6. De la începutul anului 2017 gama și intensitatea mijloacelor și metodelor persuasive de decredibilizare a Forțelor Armate prin intermediul diverselor entități media sau al formatorilor de opinie specializați în dezinformare și manipulare publică a crescut constant; proferarea de invective și neadevăruri la adresa cadrelor militare în activitate, în rezervă sau în retragere pe motiv că acestea ar reprezenta o categorie socială privilegiată căreia i se acordă venituri nemeritate, dublată de o lipsă inexplicabilă de reacție din partea instituțiilor abilitate ale statului, au afectat grav moralul militarilor, inducându-le o stare de nemulțumire generală. Minciuna,manipularea,dezinformarea au devenit principalele metode folosite de actuala guvernare pentru justificarea unor masuri luate impotiva militarilor romani. Exemplul edificator, cel mai recent este OUG nr.59/2017, act normativ luat, in primul rand, prin incalcarea flagranta a prevederilor legii de abilitare a guvernului de a emite ordonante si in al doilea rand prin falsuri atat in Expunerea de motive cat si in antetul si textul ordonantei cand se prezinta pensii ale unor magistrati militari ca fiind pensii militare de stat si cand se afirma ca militarii ies la pensie la varsta de sub 40 de ani, fapt imposibil de realizat avand in vedere prevederile Legii.nr.223/2015

Art. 21 : „(1) Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special

care, la data trecerii în rezervă/retragere sau încetării raporturilor de serviciu, îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b), au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei prevăzute la art. 16 alin. (2), astfel:

(2) Reducerea vârstei standard de pensionare, potrivit alin. (1) sau în alte condiții stabilite prin acte normative, nu poate fi mai mare de 13 ani. Prin reducere, vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mică de 45 de ani”.

 

Apare, de asemenea de neinteles propaganda furibunda a ministruluimuncii, care atribuindu-si drepturi pe care nu le are, se amesteca in atributiile ministrului apararii nationale, se substituie acestuia si drepturile salariale si in problematica pensiilor militare.   

 

7. Mai mult, neimplicarea Președintelui României, Comandant al ForțelorArmate și Președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării în  demontarea unor asemenea alegații, desi ati fost informat oficial de catre noi,de ficare data, a determinat accentuarea confuziei publice și a generat semne de întrebare cu privire la locul şi rolul militarilor în societatea contemporană, respectiv asupra necesității prezervării identității de grup a acestei categorii socio-profesionale distincte.

8.Aspectele menționate mai sus au constituit subiecte de dezbateri publice ale Forumului, fiind aduse la cunoștința autorităților române competente în materie, în mod oportun. Constatând lipsa de reacție a acestora, noi, reprezentanții Forumului de dezbateri ale Structurilor Asociative ale Militarilor în Rezervă și Retragere din România, ne adresăm dumneavoastră, ca ultima speranța, și va solicitam să luati notă de problemele prezentate şi, in virtutea atributiilor conferite de Constitutia Romaniei, in cele trei calitati, să interveniti pentru ca , Parlamentul și Guvernul României sa  adopte, cu celeritate și în regim de urgență,  măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea situației prezentate, după cum urmează:

8.1.  Instituirea, la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în cadrul procesului strategic de adoptare a deciziilor din domeniul securității naționale, a practicii de Analiză Strategică a Apărării, conform cerințelor, criteriilor și procedurilor NATO, în scopul evaluării realiste, periodice și de durată a stării de pregătire a capabilităților de apărare ale Forțelor Armate - doctrină, organizare,  instruire, resurse, înzestrare, moral, conducere – garanție a îndeplinirii angajamentelor asumate și a credibilității României ca aliat; amendarea, în acest sens, a Legii nr.203/2015 privind planificarea apărării naționale, în cel mai scurt timp posibil.

8.2. Continuarea, sub coordonarea comisiilor de profil din ParlamentulRomâniei, a demersurilor de organizare și desfășurare a unor sesiuni de dezbateri publice privind măsuri și soluții de complementarizare a capabilităților de apărare națională a României, prin reconceptualizarea și operaționalizarea structurii Forțelor de Rezervă, cu sprijin guvernamental și contribuția directă a structurilor asociative ale militarilor în rezervă și retragere; generarea cadrului juridic și normativ necesar implementării unui asemenea sistem.

8.3. Adaptarea și armonizarea legislaţiei naţionale referitoare la statutul socio-profesional al militarilor în societate cu practicile existente în celelalte state membre NATO, prin includerea în clasificarea ocupațiilor din România a normativelor internaționale specifice Forţelor Armate, conform ISCO 08 (International Standard Classification of Occupations 08); amendarea și  corectarea corespunzătoare a măsurilor legislative și cadrului normativ adoptat în domeniul salarizării și pensiilor de serviciu ale militarilor.

8.4. Adoptarea și implementarea, la nivel guvernamental, a unui sistem permanent de asistență și sprijin logistic necesar recuperării și refacerii militarilor veterani, luptători în teatrele de operații, îndeosebi a celor cu dizabilități psihomotorii și a familiilor acesora, în centrele de tratament și odihnă aparținând sistemului de securitate națională sau în alte spații cu această destinație, special construite sau amenajate.  Adaptarea cadrului juridic și normativ corespunzător acestui scop.

8.5. Implementarea, la nivelul comisiilor parlamentare de profil, Guvernului și ministerelor de resort din domeniul securității naționale, a metodelor de dialog și consultare înter-instituțională periodică specifice țărilor membre NATO, cu invitarea și implicarea directă, la negocieri, a reprezentanților desemnați ai structurilor asociative ale militarilor în rezervă și retragere.

 

9. Cu speranța că solicitările noastre vor fi înțelese corect, noi, reprezentanții Forumului de dezbateri ale Structurilor Asociative ale Militarilor în Rezervă și Retragere din România, vă asigurăm că acţiunile noastre vor fi în continuare direcţionate spre susţinerea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul NATO şi creşterea credibilităţii sale strategice în cadrul Alianței. Vom continua să milităm ferm pentru un statut social demn și onorant al militarilor activi, în rezervă și în retragere din România, în acord cu reglementarile si standardele partenerilor noștri aliați și pe măsura sacrificiilor umane ale Armatei României în teatrele de operații din Afganistan, Irak și Balcanii de Vest.

10. Dati un prim semn Domnule Presedinte ca va pasa de soarta militarilor romani si nu promulgati legile de adoptare a celor doua ordonante – OUG nr.57/2015 si OUG nr. 59/2017 si indeplinindu-va prerogativele , sesizati Curtea Constitutionala asupra neconstitutionalitatii art.40 din OUG.nr 57/2015 si a intregii OUG nr.59/2017 

11. Daca doriti sa cunoasteti realitatea referitoare la Rezerva Armatei Romaniei, raspundeti favorabil solicitarii nastre de a avea, in calitate de Comandant al Fortelor Armate, o intalnire cu reprezentantii Forumului Structurilor Asociative ale Militarilor.

Vă mulțumim pentru înțelegere

Cu sinceritate,

Am onoarea sa va salut,

Gl.bg.(rtr)

Nicolae GROPAN

Preşedinte al Federatiei Militarilor din Romania,

Presedinte în exerciţiu al Forumului de dezbateri ale structurilor asociative ale militarilor 

Adaugă comentariu

927


Codul de securitate
Actualizează