Comunicat 24.10.2020

Comunicat din 24.10.2020

 

Așa cum am informat, în data de 22.10.2020, am avut o nouă rundă de discuții pe tema PLX199, cu o echipă din conducerea MApN, condusă de locțiitorul Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului, col. Valentin Roșu.

Discuțiile s-au purtat aplicat, articol cu articol pe ultima variantă de proiect votată în Comisia pentru Muncă a Camerei Deputaților. Reprezentanții Ministerului și-au reiterat intenția de a introduce cât mai repede la vot forma de proiect acceptată de Comisia pentru Muncă. S-au luat apoi în discuție toate aspectele semnalate de noi, și cele din discuțiile avute pe 22 septembrie la întâlnirea Forumului, aspecte acceptate atunci de ambele părți ca fiind în neregulă și care necesită modificări, și cele semnalate în proiectul trimis asociațiilor spre consultare și puncte de vedere, astfel:

 1. Problema eliminării indexărilor în procesul actualizării, de la art.591(3);
 2. Lipsa de claritate a prevederilor art. 591 și 1102 prin sintagma „după data aplicării în integralitate a legii cadru 153/2017”;
 3. Reintroducerea amendamentelor la art. 29 și 30 privind limitările la 85%;
 4. Modul în care se vor aplica prevederile art. 601(3) privind Ordinul Meritul Militar;
 5. Reintroducerea amendamentelor de la art. 108 privind modul de acordare a pensiei suplimentare;
 6. Scăderea pensiei pentru vechimea în serviciu prin introducerea în conținutul art. 1101(4)a sintagmei „proporțional” cu anii de vechime sub limita de 25 de ani în loc de 1% la an, cum e prevăzută în legea actuală”;
 7. Stabilirea termenului de aplicare a procedurii de calcul a cuantumului minim de către Instituții și nu de legiuitor de la art. 1101(6);

Toate aceste aspecte au fost discutate unul câte unul și argumentate de specialiștii ministerului astfel:

 1. Nu se poate renunța la acest punct deoarece ar crește pensiile prea mult;
 2. Nu se poate renunța la acest aspect deoarece dacă se vor face modificări la actualul proiect, asta ar prelungi data la care acesta ar fi votat și adoptat, iar dânșii doresc ca proiectul să fie adoptat până începe campania electorală;
 3. Nu se pot reintroduce amendamentele privind modificarea cuantumului bazei de calcul deoarece ar însemna un efort bugetar prea mare dar și deoarece orice modificare va lungi termenul de adoptare;
 4. Reintroducerea ordinului „Meritul Militar” și acordarea acestuia în afara prevederilor art. 28-30 se va aplica tuturor beneficiarilor indiferent de anul ieșirii la pensie;
 5. Nu se poate acorda pensia suplimentară în afara limitării art 30 deoarece ar însemna un efort bugetar prea mare;
 6. Nu se poate modifica art. 1101(4) deoarece ar prelungi data votării legii;
 7. Nu se pot face modificări din același motiv ca și cele de la punctele 2, 3 și 6 .

Cu alte cuvinte ÎN FINAL, MApN NU ADMITE NICIO MODIFICARE LA PREVEDERILE ACTUALE ALE PLX 199, nici măcar la cea de la art. 591 cu care acum două zile fuseseră de acord, deoarece asta ar însemna prelungirea procesului legislativ iar dânșii doresc ca proiectul să fie votat săptămâna care urmează, până începe campania electorală, sugerând însă posibilitatea sau probabilitatea ca la votul în plen să se amendeze proiectul cu această prevedere.

Mi s-a cerut din nou să accept această variantă și să facem NOI, Forumul, intervenții la comisiile din Camera Deputaților, pentru a urgenta votarea proiectului în forma actuală, fără modificări.

Am răspuns că nu sunt în măsură să iau această decizie fără consultarea liderilor asociațiilor componente, de aceea am informat imediat conducerile asociațiilor membre ale Forumului cu datele de mai sus, solicitând dorința sau decizia fiecăruia pentru a fi în măsură să prezint MApN o decizie bazată pe votul cvorumului.

Din păcate, din cele 40 de asociații membre, au răspuns doar 15, 2 răspunsuri fiind în favoarea proiectului MApN nemodificat, 6 împotriva, 2 abțineri, 5 ar fi de acord cu proiectul, dar cu condiția admiterii amendamentelor propuse și admise de principiu ca necesare la întâlnirea din 22 septembrie a Forumului.

Mai menționez că pe parcursul zilei de 23.10, până la ora stabilită pentru răspuns, l-am contactat telefonic pe domnul col Valentin Roșu pentru a solicita împingerea termenului până luni, având în vedere timpul scurt și necesitatea obținerii unui feed–back mai amplu al asociațiilor, dar mi s-a reproșat că nu respect termenul stabilit, așa că am trimis următorul răspuns:

„Așa cum am convenit în discuțiile purtate în data de 22.10.2020, am așteptat, fără a primi însă, documentele promise de dumneavoastră pentru a le înainta liderilor asociațiilor membre ale Forumului și a-i informa cu privire la cele discutate în vederea luării unei decizii privind forma de proiect pe care Forumul va merge în continuare. Deși am solicitat și în această dimineață domnului general Jianu acele documente prin colegul Neacșu Marin, nu le-am primit. Speram ca acele documente să cântărească în luarea deciziei.

În aceste circumstanțe, am înaintat totuși liderilor asociațiilor, un sumar al discuțiilor purtate, cerându-le opinia privind calea de urmat.

În urma solicitării și informării liderilor asociațiilor membre ale Forumului, având în vedere și timpul foarte scurt pe care ni l-ați impus pentru a vă da un răspuns, deoarece numărul celor care au dat un răspuns în favoarea admiterii propunerii dumneavoastră de a accepta varianta aprobată în Comisia pentru Muncă nu întrunește majoritatea cerută de Protocolul semnat de Asociații și Regulamentul de funcționare, cum personal nu pot decide singur asupra unei probleme atât de importante pentru rezerviști, (mai ales că e vorba de toți rezerviștii, nu numai cei din Forum) vă transmit faptul că ne menținem punctul de vedere exprimat prin înaintarea variantei de amendamente către domnul deputat Radu Băbuș. La luarea acestei decizii a stat și faptul că la întâlnirea din 22.10 ați revenit asupra celor promise în data de 20.10 de domnul ministru, adică de a accepta stabilirea unui termen concret pentru aplicarea prevederilor art.591 și a recalculării.

Cu regretul că timpul foarte scurt dar și intransigența conducerii ministerului în ceea ce privește renunțarea la sau modificarea unor prevederi din varianta propusă de dumneavoastră, modificări cu care de principiu conducerea ministerului fusese de acord încă de la întâlnirea din data de 22.09.2020, nu au dat posibilitatea ajungerii până la acest moment la o soluție comună, ne exprimăm speranța că veți rămâne deschiși la alte discuții pe acest proiect sau altele care vor viza în viitor obiective de interes pentru militarii activi sau în rezervă. Sperăm din inimă că deschiderea spre dialog dovedită până în prezent de conducerea ministerului nu se va schimba.

 În ceea ce ne privește suntem oricând deschiși dialogului pentru că numai așa putem rezolva problemele de interes comun.”

Pentru a demonstra bunele noastre intenții am înaintat domnului colonel Valentin Roșu și informarea trimisă a asociațiilor, pentru a se convinge că i-am informat corect cu cele discutate în data de 22.10.

Domnia sa a trimis un răspuns pe care vi-l împărtășesc, în spiritul transparenței dar și ca drept la replică pe care aveți dreptul să îl cunoașteți.

Stimate domnule colonel,

Vă mulțumesc pentru mesajul transmis, este o dovadă a bunelor intenții cu care abordați discuțiile noastre. Vă asigur că și eu, la rândul meu, am toată disponibilitatea să găsim o soluție care să răspundă tuturor problemelor legate de pensii.

Din analiza explicațiilor pe care le-ați transmis colegilor din Forum au rezultat câteva aspecte care, din punctul meu de vedere, ar putea fi mai bine explicate.

Vă supun atenției cele de mai jos, cu rugămintea de a le analiza și, în măsura în care considerați, să le transmiteți către colegii dumneavoastră, astfel:

 1. La efectuarea actualizării indexarea se elimină pentru că altfel, în caz contrar, pensiile nete ar depăși soldele lunare nete corespunzătoare, chestiune cu valoare de principiu care a fost agreată de fiecare dată de reprezentanții pensionarilor.
 2. Aspectul legat de campania electorală privește exclusiv programul de lucru al Parlamentului, știut fiind faptul că actualii parlamentari vor acorda o mai mare atenție campaniei electorale în detrimentul programul din Parlament.

Chiar și noul Parlament ales va fi în vacanță în luna ianuarie 2021, astfel încât chestiunea modificării legii pensiilor militare de stat va deveni un obiectiv din ce în ce mai îndepărtat.

Un alt aspect la acest punct este acela ca în timpul întâlnirii de la minister s-a discutat despre posibilitatea depunerii unui amendament în plenul Camerei Deputaților, la votul final asupra proiectului de lege (chestiune agreată chiar și de dl. ministru la întâlnirea anterioară), care să clarifice sintagma „după data aplicării în integralitate a legii cadru 153/2017.” S-a discutat chiar de o dată concretă, respectiv 01.01.2021.

 1. și 5. Modificările propuse la art. 29 și 30 readuc în discuție acordarea pensiei suplimentare peste cuantumul net al pensiilor, ceea ce ar conduce din nou la depășirea soldelor nete corespunzătoare, fapt inacceptabil așa cum am convenit împreună de fiecare dată.

De asemenea, prin modificările propuse ne întoarcem la modul de calcul al pensiei raportat la brut, fapt care nu are nici o explicație logică în aplicarea legii. În plus, după depășirea vechimii efective în serviciu de 25 de ani, cadrele militare nu ar mai fi interesate în desfășurarea activității în calitate de cadru militar în M.Ap.N., ci ar opta pentru pensie, deoarece vechimea în serviciu nu ar mai fi de natură să conducă la creșterea cuantumului pensiei. Practic, pensiile ar fi uniformizate și-ar naște o nouă nedreptate.

 1. Trebuie reiterată ideea de a nu se ajunge la uniformizarea cuantumului pensiilor militare pentru cadrele militare care nu au realizat vechime completă în armată.

Un exemplu, ar trebuie să fie edificator: la o vechime de doar 10 ani în serviciu un cadru militar ar beneficia de o pensie în cuantum de 85% din baza de calcul. Însă, păstrând sintagma „proporțional” același pensionar va beneficia de un cuantum de 40% din baza de calcul. Cu siguranță un astfel de mod de calcul ar fi de natură să descurajeze ieșirile premature din sistem, fapt pe care M.Ap.N. îl urmărește având în vedere deficitul de personal specializat din structurile sale.

 1. Chestiunea poate fi modificată, însă nu ne ajută timpul. Există posibilitatea depunerii unui amendament în plenul Camerei Deputaților, la votul final asupra proiectului de lege.

 

Concluzie: M.Ap.N. și-a exprimat permanent intenția de urgentare a promovării modificărilor legislative propuse, astfel încât pensionarii militari vizați să-și poată primi drepturile de pensie mărite cu începere de la data de 01.01.2021.

Poate că aprobarea Plx 199 nu rezolvă toate problemele și inechitățile existente în prezent, dar reprezintă un pas înainte care va elimina unele inechități. Demersurile legislative vor continua până la soluționarea tuturor nemulțumirilor reale ale pensionarilor militari.

 

Și pentru că suntem la două zile de Ziua Armatei României, vă rog să transmiteți tuturor membrilor Forumului, sincerele mele urări de sănătate și viață lungă!

 

LA MULȚI ANI!

 

Nu voi comenta acest răspuns decât prin aceea că în definitiv punctele prezentate ca discutate sunt aceleași, rezultatele aceleași diferă doar forma în care au fost prezentate, eu neavând timp să romanțez prezentarea discuțiilor.

 

Acestea au fost discuțiile și demersurile Forumului în ultimele două zile privind PLX199, cu care consider de datoria mea să informez pe toți cei interesați, având în vedere importanța acestor discuții pentru toți pensionarii SAOPSN.

Având în vedere că mâine sărbătorim Ziua Armatei, vă rog să primiți toți cei care ați îmbrăcat haina militară, activi și rezerviști sau în retragere, cele mai sincere urări de sănătate, viață lungă, pensie neafectată de intervențiile cu care am fost obișnuiți în ultimii 10 ani și tradiționalul LA MULȚI ANI!

 

PREȘEDINTELE FORUMULUI SAOPSN

 Col.r  Marian TUDOR

 

Adaugă comentariu

927


Codul de securitate
Actualizează