Comunicat 24.10.2020

Comunicat din 24.10.2020

 

Așa cum am informat, în data de 22.10.2020, am avut o nouă rundă de discuții pe tema PLX199, cu o echipă din conducerea MApN, condusă de locțiitorul Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului, col. Valentin Roșu.

Discuțiile s-au purtat aplicat, articol cu articol pe ultima variantă de proiect votată în Comisia pentru Muncă a Camerei Deputaților. Reprezentanții Ministerului și-au reiterat intenția de a introduce cât mai repede la vot forma de proiect acceptată de Comisia pentru Muncă. S-au luat apoi în discuție toate aspectele semnalate de noi, și cele din discuțiile avute pe 22 septembrie la întâlnirea Forumului, aspecte acceptate atunci de ambele părți ca fiind în neregulă și care necesită modificări, și cele semnalate în proiectul trimis asociațiilor spre consultare și puncte de vedere, astfel:

 1. Problema eliminării indexărilor în procesul actualizării, de la art.591(3);
 2. Lipsa de claritate a prevederilor art. 591 și 1102 prin sintagma „după data aplicării în integralitate a legii cadru 153/2017”;
 3. Reintroducerea amendamentelor la art. 29 și 30 privind limitările la 85%;
 4. Modul în care se vor aplica prevederile art. 601(3) privind Ordinul Meritul Militar;
 5. Reintroducerea amendamentelor de la art. 108 privind modul de acordare a pensiei suplimentare;
 6. Scăderea pensiei pentru vechimea în serviciu prin introducerea în conținutul art. 1101(4)a sintagmei „proporțional” cu anii de vechime sub limita de 25 de ani în loc de 1% la an, cum e prevăzută în legea actuală”;
 7. Stabilirea termenului de aplicare a procedurii de calcul a cuantumului minim de către Instituții și nu de legiuitor de la art. 1101(6);

Toate aceste aspecte au fost discutate unul câte unul și argumentate de specialiștii ministerului astfel:

 1. Nu se poate renunța la acest punct deoarece ar crește pensiile prea mult;
 2. Nu se poate renunța la acest aspect deoarece dacă se vor face modificări la actualul proiect, asta ar prelungi data la care acesta ar fi votat și adoptat, iar dânșii doresc ca proiectul să fie adoptat până începe campania electorală;
 3. Nu se pot reintroduce amendamentele privind modificarea cuantumului bazei de calcul deoarece ar însemna un efort bugetar prea mare dar și deoarece orice modificare va lungi termenul de adoptare;
 4. Reintroducerea ordinului „Meritul Militar” și acordarea acestuia în afara prevederilor art. 28-30 se va aplica tuturor beneficiarilor indiferent de anul ieșirii la pensie;
 5. Nu se poate acorda pensia suplimentară în afara limitării art 30 deoarece ar însemna un efort bugetar prea mare;
 6. Nu se poate modifica art. 1101(4) deoarece ar prelungi data votării legii;
 7. Nu se pot face modificări din același motiv ca și cele de la punctele 2, 3 și 6 .

Cu alte cuvinte ÎN FINAL, MApN NU ADMITE NICIO MODIFICARE LA PREVEDERILE ACTUALE ALE PLX 199, nici măcar la cea de la art. 591 cu care acum două zile fuseseră de acord, deoarece asta ar însemna prelungirea procesului legislativ iar dânșii doresc ca proiectul să fie votat săptămâna care urmează, până începe campania electorală, sugerând însă posibilitatea sau probabilitatea ca la votul în plen să se amendeze proiectul cu această prevedere.

Mi s-a cerut din nou să accept această variantă și să facem NOI, Forumul, intervenții la comisiile din Camera Deputaților, pentru a urgenta votarea proiectului în forma actuală, fără modificări.

Am răspuns că nu sunt în măsură să iau această decizie fără consultarea liderilor asociațiilor componente, de aceea am informat imediat conducerile asociațiilor membre ale Forumului cu datele de mai sus, solicitând dorința sau decizia fiecăruia pentru a fi în măsură să prezint MApN o decizie bazată pe votul cvorumului.

Din păcate, din cele 40 de asociații membre, au răspuns doar 15, 2 răspunsuri fiind în favoarea proiectului MApN nemodificat, 6 împotriva, 2 abțineri, 5 ar fi de acord cu proiectul, dar cu condiția admiterii amendamentelor propuse și admise de principiu ca necesare la întâlnirea din 22 septembrie a Forumului.

Mai menționez că pe parcursul zilei de 23.10, până la ora stabilită pentru răspuns, l-am contactat telefonic pe domnul col Valentin Roșu pentru a solicita împingerea termenului până luni, având în vedere timpul scurt și necesitatea obținerii unui feed–back mai amplu al asociațiilor, dar mi s-a reproșat că nu respect termenul stabilit, așa că am trimis următorul răspuns:

„Așa cum am convenit în discuțiile purtate în data de 22.10.2020, am așteptat, fără a primi însă, documentele promise de dumneavoastră pentru a le înainta liderilor asociațiilor membre ale Forumului și a-i informa cu privire la cele discutate în vederea luării unei decizii privind forma de proiect pe care Forumul va merge în continuare. Deși am solicitat și în această dimineață domnului general Jianu acele documente prin colegul Neacșu Marin, nu le-am primit. Speram ca acele documente să cântărească în luarea deciziei.

În aceste circumstanțe, am înaintat totuși liderilor asociațiilor, un sumar al discuțiilor purtate, cerându-le opinia privind calea de urmat.

În urma solicitării și informării liderilor asociațiilor membre ale Forumului, având în vedere și timpul foarte scurt pe care ni l-ați impus pentru a vă da un răspuns, deoarece numărul celor care au dat un răspuns în favoarea admiterii propunerii dumneavoastră de a accepta varianta aprobată în Comisia pentru Muncă nu întrunește majoritatea cerută de Protocolul semnat de Asociații și Regulamentul de funcționare, cum personal nu pot decide singur asupra unei probleme atât de importante pentru rezerviști, (mai ales că e vorba de toți rezerviștii, nu numai cei din Forum) vă transmit faptul că ne menținem punctul de vedere exprimat prin înaintarea variantei de amendamente către domnul deputat Radu Băbuș. La luarea acestei decizii a stat și faptul că la întâlnirea din 22.10 ați revenit asupra celor promise în data de 20.10 de domnul ministru, adică de a accepta stabilirea unui termen concret pentru aplicarea prevederilor art.591 și a recalculării.

Cu regretul că timpul foarte scurt dar și intransigența conducerii ministerului în ceea ce privește renunțarea la sau modificarea unor prevederi din varianta propusă de dumneavoastră, modificări cu care de principiu conducerea ministerului fusese de acord încă de la întâlnirea din data de 22.09.2020, nu au dat posibilitatea ajungerii până la acest moment la o soluție comună, ne exprimăm speranța că veți rămâne deschiși la alte discuții pe acest proiect sau altele care vor viza în viitor obiective de interes pentru militarii activi sau în rezervă. Sperăm din inimă că deschiderea spre dialog dovedită până în prezent de conducerea ministerului nu se va schimba.

 În ceea ce ne privește suntem oricând deschiși dialogului pentru că numai așa putem rezolva problemele de interes comun.”

Pentru a demonstra bunele noastre intenții am înaintat domnului colonel Valentin Roșu și informarea trimisă a asociațiilor, pentru a se convinge că i-am informat corect cu cele discutate în data de 22.10.

Domnia sa a trimis un răspuns pe care vi-l împărtășesc, în spiritul transparenței dar și ca drept la replică pe care aveți dreptul să îl cunoașteți.

Stimate domnule colonel,

Vă mulțumesc pentru mesajul transmis, este o dovadă a bunelor intenții cu care abordați discuțiile noastre. Vă asigur că și eu, la rândul meu, am toată disponibilitatea să găsim o soluție care să răspundă tuturor problemelor legate de pensii.

Din analiza explicațiilor pe care le-ați transmis colegilor din Forum au rezultat câteva aspecte care, din punctul meu de vedere, ar putea fi mai bine explicate.

Vă supun atenției cele de mai jos, cu rugămintea de a le analiza și, în măsura în care considerați, să le transmiteți către colegii dumneavoastră, astfel:

 1. La efectuarea actualizării indexarea se elimină pentru că altfel, în caz contrar, pensiile nete ar depăși soldele lunare nete corespunzătoare, chestiune cu valoare de principiu care a fost agreată de fiecare dată de reprezentanții pensionarilor.
 2. Aspectul legat de campania electorală privește exclusiv programul de lucru al Parlamentului, știut fiind faptul că actualii parlamentari vor acorda o mai mare atenție campaniei electorale în detrimentul programul din Parlament.

Chiar și noul Parlament ales va fi în vacanță în luna ianuarie 2021, astfel încât chestiunea modificării legii pensiilor militare de stat va deveni un obiectiv din ce în ce mai îndepărtat.

Un alt aspect la acest punct este acela ca în timpul întâlnirii de la minister s-a discutat despre posibilitatea depunerii unui amendament în plenul Camerei Deputaților, la votul final asupra proiectului de lege (chestiune agreată chiar și de dl. ministru la întâlnirea anterioară), care să clarifice sintagma „după data aplicării în integralitate a legii cadru 153/2017.” S-a discutat chiar de o dată concretă, respectiv 01.01.2021.

 1. și 5. Modificările propuse la art. 29 și 30 readuc în discuție acordarea pensiei suplimentare peste cuantumul net al pensiilor, ceea ce ar conduce din nou la depășirea soldelor nete corespunzătoare, fapt inacceptabil așa cum am convenit împreună de fiecare dată.

De asemenea, prin modificările propuse ne întoarcem la modul de calcul al pensiei raportat la brut, fapt care nu are nici o explicație logică în aplicarea legii. În plus, după depășirea vechimii efective în serviciu de 25 de ani, cadrele militare nu ar mai fi interesate în desfășurarea activității în calitate de cadru militar în M.Ap.N., ci ar opta pentru pensie, deoarece vechimea în serviciu nu ar mai fi de natură să conducă la creșterea cuantumului pensiei. Practic, pensiile ar fi uniformizate și-ar naște o nouă nedreptate.

 1. Trebuie reiterată ideea de a nu se ajunge la uniformizarea cuantumului pensiilor militare pentru cadrele militare care nu au realizat vechime completă în armată.

Un exemplu, ar trebuie să fie edificator: la o vechime de doar 10 ani în serviciu un cadru militar ar beneficia de o pensie în cuantum de 85% din baza de calcul. Însă, păstrând sintagma „proporțional” același pensionar va beneficia de un cuantum de 40% din baza de calcul. Cu siguranță un astfel de mod de calcul ar fi de natură să descurajeze ieșirile premature din sistem, fapt pe care M.Ap.N. îl urmărește având în vedere deficitul de personal specializat din structurile sale.

 1. Chestiunea poate fi modificată, însă nu ne ajută timpul. Există posibilitatea depunerii unui amendament în plenul Camerei Deputaților, la votul final asupra proiectului de lege.

 

Concluzie: M.Ap.N. și-a exprimat permanent intenția de urgentare a promovării modificărilor legislative propuse, astfel încât pensionarii militari vizați să-și poată primi drepturile de pensie mărite cu începere de la data de 01.01.2021.

Poate că aprobarea Plx 199 nu rezolvă toate problemele și inechitățile existente în prezent, dar reprezintă un pas înainte care va elimina unele inechități. Demersurile legislative vor continua până la soluționarea tuturor nemulțumirilor reale ale pensionarilor militari.

 

Și pentru că suntem la două zile de Ziua Armatei României, vă rog să transmiteți tuturor membrilor Forumului, sincerele mele urări de sănătate și viață lungă!

 

LA MULȚI ANI!

 

Nu voi comenta acest răspuns decât prin aceea că în definitiv punctele prezentate ca discutate sunt aceleași, rezultatele aceleași diferă doar forma în care au fost prezentate, eu neavând timp să romanțez prezentarea discuțiilor.

 

Acestea au fost discuțiile și demersurile Forumului în ultimele două zile privind PLX199, cu care consider de datoria mea să informez pe toți cei interesați, având în vedere importanța acestor discuții pentru toți pensionarii SAOPSN.

Având în vedere că mâine sărbătorim Ziua Armatei, vă rog să primiți toți cei care ați îmbrăcat haina militară, activi și rezerviști sau în retragere, cele mai sincere urări de sănătate, viață lungă, pensie neafectată de intervențiile cu care am fost obișnuiți în ultimii 10 ani și tradiționalul LA MULȚI ANI!

 

PREȘEDINTELE FORUMULUI SAOPSN

 Col.r  Marian TUDOR

 

Iata cum suntem bagati in seama

Consecventă respectării prevederilor statutare dar și a acordării aceluiași respect celorlalte structuri asociative din Sistemul de Apărare Ordine Publică și Securitate Națională, Asociația ROMIL a încercat și încearcă să realizeze un dialog real și corect cu cei obligați să asigure respectarea prevederilor constituționale ale legilor României, dar și a prevederilor tratatelor internaționale în domeniul pensiilor militare și nu numai.

În data de 12.02.2020 , Asociația ROMIL, a transmis Ministrului Apărării Naționale o solicitare privind acțiuni comune pentru anul 2021, ANUL TUDOR VLADIMIRESCU, dar și de finalizare a unor discuții, interminabile, pe tema eliminării inechităților și discriminărilor din domeniul pensiilor militare.

Până în prezent ...NIMIC.

Vă prezint scrisoarea transmisă Ministrului Apărării Naționale.

 

Informare

INFORMARE

           În urma dezbaterilor din 20.02.2018 avute în Grupul de lucru restrâns, al Forumului Structurilor Asociative ale Militarilor în Rezervă și Retragere (FSAMRR), din sistemul de apărare ordine publică și siguranță națională a reieșit faptul că Memorandumul care trebuia transmis președintelui Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților NU A AJUNS LA DESTINATAR pentru că, până în prezent, niciunul dintre șefii structurilor cu responsabilități în soluționarea problemei art. 7 din OUG/59/2017 NU ȘI-A EXPRIMAT OPINIA PRIVIND SOLICITĂRILE NOASTRE, PE DOCUMENTUL PREZENTAT.

              Având în vedere situația creată, președintele ROMIL, a solicitat TRANSMITEREA DOCUMENTULUI, ÎN REGIM DE URGENȚĂ, CĂTRE DESTINATAR.

             TOTODATĂ, FACEM PRECIZAREA CĂ PĂRȚILE semnatare reunite în cadrul Forumului Structurilor Asociative ale Militarilor în Rezervă și Retragere (FSAMRR), AU CONVENIT, PRIN PROTOCOL, SĂ ACȚIONEZE ÎMPREUNĂ, SAU SĂ DENUNȚE PROTOCOLUL UNILATERAL, DIN MOTIVE OBIECTIVE.

 

Nota: Semnăturile președinților structurilor asociative sunt pe exemplarul care va fi înaintat destinatarului Memorandumului .

 

 Președintele Asociației ROMIL

       Col.r. Marian TUDOR

Scrisoare - FORUMUL S.A.M.R.R

Str. Sfinții Apostoli nr.7A,

București, Sector 5

Tel. +40 744 649 707, Fax +40 21 367 1096

Excelenței sale, domnului Paolo ALLI,

Președintele Adunării Parlamentare a NATO,

 

Domnului Vergil CHIȚAC,

Șeful Delegației României la Adunarea Parlamentară a NATO,

 

Domnului David HOBBS,

Secretarul General al Adunării Parlamentare a NATO

 

 

Subiect: Mesaj prezentat cu ocazia desfășurării celei de-a 63-a Sesiuni Anuale a Adunării Parlamentare a NATO la București 

 

MEMORANDUM

 

MEMORANDUM

 

CĂTRE: Președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților,

Domnul deputat ADRIAN SOLOMON

DE LA : Președinții structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă și în retragere din domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale

 

TEMA: Solicitare amendare a Proiectului Legii de aprobare a OUG nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor a acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, prin eliminarea art. VII

                 Stimate Domnule Președinte

           La solicitarea liderului Grupului parlamentar PSD, în data de 20.12.2017 Proiectul de lege, cu numărul Plx. 310/2017, pentru aprobarea OUG nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a fost retrimis din Plenul Camerei la Comisia pentru muncă și protecție socială, pentru reanalizare și întocmirea unui raport suplimentar.

           În numele celor peste 150.000 de cadre militare în rezervă și retragere, pensionari militari, pe care-i reprezentăm, vă adresăm respectuoasa rugăminte ca în cadrul reanalizării Proiectului de lege care se va desfășura în Comisie, să procedați la amendarea acestuia, prin eliminarea din conținutul OUG nr. 59/2017 în forma adoptată de către Guvern, a art. VII.    

           Solicitarea membrilor structurilor noastre asociative este determinată de următoarele considerente de ordin constituțional, legal și moral:

 1. Impactul profund negativ pe care îl are OUG nr. 59/2017 în forma adoptată de către Guvern asupra pensiilor cadrelor militare în rezervă și în retragere, impact care se înscrie în șirul loviturilor umilitoare, nedrepte și inexplicabile date, începând cu anul 2010, dreptului binemeritat la pensie al militarilor, precum și demnității și onoarei acestei categorii socioprofesionale.

        Impactul profund negativ al prevederilor OUG nr. 59/2017 asupra pensiilor militare survine la scurt timp după urmările dezastruoase ale procesului, desfășurat în anii 2016-2017, de recalculare a acestor pensii, proces care a avut ca rezultat: pe de o parte, scăderea, față de calculul anterior bazat pe contributivitate, a cuantumului a 68% dintre pensii, cu procente ce ajung până la 60% iar, pe de altă parte, discriminarea majoră între militarii care au același grad, au îndeplinit aceiași funcție și au aceeași vechime în serviciu, prin faptul că, între cuantumurile pensiilor acestora, au rezultat mari diferențe, care prezentate în raporturi, în unele situații depășesc 3/1.

 1. Încălcarea principiilor predictibilității, stabilității și speranței legitime în actul de legiferare.

         Aceste principii, fundamentate în teoria dreptului și reflectate pe deplin în Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, vizează stabilitatea și durabilitatea raporturilor juridice și bineînțeles seriozitatea organelor legislative ale statului în acest sens.

 1. Încălcarea principului dreptului câștigat și al neretroactivității legii.

             Actualizarea pensiei militare de stat raportată la soldele militarilor activi este un drept câștigat, drept ce a operat dintotdeauna în legislația privind pensiile militare de stat, privarea de acest drept patrimonial este un act neconstituțional.

           Acest drept ține de esența pensiei militare de stat, pensie cuvenită militarului în rezervă sau în retragere cu obligații militare pentru toată viața.

           În același timp, pactele și tratatele internaționale privind drepturile omului și libertățile fundamentale la care România este parte, jurisprudența CEDO, Constituția României art. 15 alin. (2) precum și pronunțările constante ale Curții Constituționale a României stipulează cu claritate faptul că o lege ulterioară nu poate aduce atingere dreptului născut sub imperiul legii anterioare, deoarece ar însemna ca noua lege să fie aplicată retroactiv.

        Spre exemplu, în art. 30 din Declarația Universală a Drepturilor Omului se stipulează faptul că „Drepturile și libertățile câștigate nu pot fi desființate” iar prin Decizia nr. 4612/2002 , CCR a reținut, analizând constituționalitatea ordonanței ce prevedea suspendarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, că: „deși prin noua lege se reglementează un nou mod de calcul și de stabilire a pensiilor militare de stat, evident, acest nou mod de calcul și de stabilire a pensiilor militare de stat se poate aplica doar pensiilor stabilite după data intrării în vigoare a legii.”

 1. Nerespectarea cerințelor care țin de statutul României de țară membră NATO și UE, cerințe stipulate în Tratatele de aderare.

         Legislația privind pensiile militarilor se încadrează în Pilonul al doilea privind schemele ocupaționale, guvernate de Directiva Europeană 86/378/EEC modificată prin Directiva 97/96EEC, recunoscută și acceptată de către România în cadrul Reuniunii bilaterale de la Bruxelles din ianuarie 2007.

            În acest temei pensiile militarilor din tarile membre se actualizează:

                  - imediat după majorarea soldelor militarilor activi;

                  - periodic în raport cu rata inflației.

 1. Crearea unui caz clar de discriminare în relația cu situația magistraților.

Este încălcat art.6 Protocol 1 la Convenția pentru Drepturile Omului și se contravine Deciziei nr 20/02.02.2000 a CCR, decizie prin care se impune, în privința pensiei de serviciu, un tratament identic pentru militari și magistrați.

          „Pentru ambele categorii socioprofesionale, se arată în Decizie, pensia de serviciu nu reprezintă un privilegiu ci o compensație parțială a inconvenientelor rezultate din rigoarea statutelor profesionale și din riscurile pe care le implică exercitarea acestor profesii”…„nu se poate identifica o rațiune suficientă care să justifice aplicarea unui tratament diferit magistraților față de militari.”

 1. Adoptarea OUG nr. 59/2017 s-a făcut fără a se ține cont de:
 2. Atentionările din Avizul Consiliului Legislativ cu privire la:

          - nerespectarea prevederilor art.115 alin. (4) din Constituția României referitoare la nemotivarea urgentei, fapt ce reprezintă motiv de neconstituționalitate.

           - neînsoțirea proiectului de ordonanță de avizul de oportunitate al Ministerului pentru Relația cu Parlamentul și de adresele de avizare ale ministerelor și altor structuri implicate.

 1. Avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social, motivat prin faptul că:

                    - proiectul de act normativ instituie discriminare;

          - nu se justifică urgența;

         - nu exista un studiu de impact în conformitate cu prevederile art.15 din Legea responsabilității bugetar-fiscale nr. 69/2010 și ale art. 33 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa;

        - nu se respectă principiile și normele din legislația muncii (internă și internațională) referitoare la diferența dintre indexarea cu rata inflației și actualizarea pensiei în plată;  în Avizul CES se subliniază faptul că actualizarea pensiei este un drept care are menirea de a preveni discriminările dintre generațiile de pensionari care au lucrat în aceleași condiții de muncă, aparținând aceleiași categorii socioprofesionale.

        Actualizarea are și rolul important de a înlătura și preveni pe viitor discriminările între generațiile de militari care dețin același grad, au îndeplinit aceeași funcție și au aceeași vechime în serviciu, discriminări care, după cum am arătat, în prezent sunt deja foarte mari.

 

CU DEOSEBIT RESPECT ȘI ÎNALTĂ CONSIDERAȚIE,

SEMNEAZĂ:

 

General (r) Marin Badea DRAGNEA      Președintele ANVR

General-locotenent (r)Nicolae BAHNAREANU Președinte al ANCMRR ,,Al.Ioan CUZA”

General de brigada (r) Nicolae Gropan Presedinte Federatia Militarilor din Romania

General-locotenent(r) Dr.Virgil BALACEANU Presedinte al AORR

General (r) Ioan HURDUBAIE Presedinte al ANCMRR- MAI

Colonel (r) Filip TEODORESCU Presedinte al ACMRR din SRI

General de brigada (r) Petru NEGHIU Presedinte al ACMRR din SIE

General-maior (r) ing. Eugeniu MUSAT         Presedinte al ACMRR din STS

General de brigada (r) Vasile Filip ROTARU Presedinte al ACMRR- SPP

Colonel (r) Marian TUDOR Presedinte al ROMIL

General maior(r) Mircea Constantin TĂNĂSESCU Presedintele Asociatiei pensionarilor din ANP                          

Colonel (r) Dan Nicolae STERIAN Președintele ACMRR din DGIPI    

General de brigada (r) Dan NICULESCU Presedinte al ADMRR

Plt.adj.sef (r) Marius APOSTOL Presedinte al AMVVD

General maior (r) Cristian GHEORGHIU Presedinte al ACCHMRR ,,Costin D. Nenitescu” 

Colonel(r) Marian GARGAZ Presedinte al AOGRR„Constantin Harjeu”

                                            

Si-au dat acordul:

ACMRRATIRE

Clubul Amiralilor

Liga Navală

Liga Ofițerilor de Marină

Liga Maiștrilor Militari de Marină

Liga Aeriană Română

Asociația Aviatorilor Militari

Asociația Cercetașilor Militari în Rezervă și Retragere

Asociația ,,Zarand” a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere Vânători de Munte

Asociația Cadrelor Militare Femei în Rezervă și Retragere Sublocotenent ,,Ecaterina Teodoroiu”