COMUNICATUL AORR 5 Mai 2017

Tipărire

COMUNICATUL AORR

privind

Proiectul Legii salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice

5 Mai 2017

Profund nemulțumiți de prevederea din art. 40 al Propunerii legislative, privind suspendarea pe parcursul aplicării legii (2017 – 2022), a actualizării în funcție de majorarea soldelor/salariilor, a pensiilor militare de stat, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, ceea ce reprezintă o nouă și profundă desconsiderare a corpului rezerviștilor militari din partea clasei politice, acțiune ce se înscrie în șirul loviturilor aplicate de guvernările anterioare, la inițiativa Asociației Ofițerilor în Rezervă din România și ROMIL, conducerile a 33 structuri asociative ale cadrelor  militare în rezervă și retragere din domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, reunite în cadrul Forumului de colaborare, au adresat o scrisoare de protest liderilor parlamentari și guvernamentali.

În conținutul scrisorii s-a criticat suspendarea unui drept esențial, dreptul ce dă conținut noțiunii de pensie militară de serviciu și calității de militar în rezervă, care se află în intercondiționare cu militarul activ, suspendare ce echivalează practic cu restrângerea exercițiului unui drept, în situația în care speța nu este incidentă în nici unul din motivele stipulate la art. 53 din Constituția României. De asemenea, s-au reiterat efectele negative pe care un astfel de demers îl are asupra moralului și calității vieții rezerviștilor militari, dar și asupra militarilor activi cărora li se prezintă perspectiva de a fi tratați cu aceiași indiferență după ce ani în șir au servit națiunea cu credință și profesionalism.

Protestul menționat a fost transmis: președinților celor două camere ale Parlamentului; prim-ministrului Guvernului României; miniștrilor muncii și protecției sociale, apărării naționale, afacerilor interne și justiției; președinților comisiilor de apărare, muncă, buget și juridică din cele două camere; liderilor tuturor grupurilor parlamentare din Senat și Camera Deputaților, directorilor SRI, SIE, SPP și STS.

Au semnat scrisoarea de protest președinții următoarelor structuri asociative (în ordinea din document): Asociația Națională a Veteranilor de Război, Federația Militarilor din România, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din MAI, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din SRI, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din SIE, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din SPP, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din STS, Asociația Diplomaților Militari în Rezervă și Retragere «Alexandru Ioan Cuza», Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Armele Transmisiuni, Informatică și Război Electronic, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu «General Constantin N. Hârjeu», Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Direcția Generală de Informații și Protecție Internă a MAI, ROMIL, Asociația Militarilor Participanți în Teatrele de Operații, Liga Navală Română – filiala București, Federația Sindicatelor Naționale a Polițiștilor și Personalului Contractual, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, Asociația Română de Propagandă și Istorie Aeronautică, Asociația Națională Democratică de Luptă Împotriva Corupției, Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari, Asociația Națională a Parașutiștilor din România, Asociația de Sprijin a Personalului Militar Disponibilizat, Asociația «ASCOL CLUB», Fundația Mass Communication Power –MCO și Asociația Națională a Pensionarilor din România.

Și-au exprimat acordul și sunt solidari cu forma și conținutul scrisorii Clubul Amiralilor, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere «General Roland Pârlogeanu» - Medgidia, Asociația Aviatorilor Militari în Rezervă, Asociația Cercetașilor Militari în Rezervă și în Retragere, Asociația Cadrelor Militare Femei în Rezervă și în Retragere «Sublocotenent Ecaterina Teodoroiu», Liga Ofițerilor de Marină Militară, Clubul Parașutiștilor – Caracal, Liga Maiștrilor Militari de Marină și Liga Militarilor Profesioniști.

Ne exprimăm speranța că demersul nostru comun va fi analizat cu responsabilitate de către cei în drept și că, măcar într-un final, munca, dăruirea, sacrificiul și profesionalismul, precum și privațiunile la care au fost supuși cei care au servit țara sub drapel vor fi recunoscute la adevărata lor valoare.

COMITETUL DIRECTOR