PLATFORMA PROGRAM - ROMIL 2017

Tipărire

Avem o structura asociativa de tip nou, în Romania de astăzi, când reușita în viață nu este o recunoaștere a meritelor fiecăruia, ci o ridicare deasupra celorlalți  pentru a obține privilegii, bani, relații preferențiale, când cei mai mulți dintre noi consideră societatea în care trăim ca fiind incorectă, funcționând  fără respectarea unui set de reguli indispensabile și intangibile.

 

Avem o asociatie care trebuie să lupte pentru a aduce mai multă corectitudine în jurul nostru, mai mult respect și chiar teamă  față de reguli.

Putem începe să devenim mai credibili nu doar în acte, dar și în tot ceea ce ține de viața asociatiei prin:

-respectarea regulilor general acceptate si institutionalizate;

-corectitudine  în toate tipurile de relații colegiale și instituționale;

-implementarea unei conduceri corecte;

-respectarea și aplicarea corectă a principiilor, obiectivelor și regulilor proprii.

 

ROMIL merită un proiect care să explice că are statutul de  ASOCIATIE A  RESPECTĂRII REGULILOR cu avantaje pe termen mediu și lung.

Regulile se adoptă pe baza rațiunii, necesității ROMIL și bunului simț, dar respectarea lor se impune doar prin dialog, căutarea avantajelor  sau chiar și prin constrângere pentru respectarea legii.

 

Întotdeauna, însă, primul și cel mai important pas îl facem prin exemplul pe care îl dăm, în interiorul dar și în exteriorul asociatiei.

Numai așa vom deveni o asociatie  atractiva și puternica. Și asta înseamnă:

-clarificare, modernizare și consecvență în aplicarea scopului și obiectivelor ROMIL;

-conducere participativa;

-organizare internă pentru ca fiecare componentă să fie mai eficientă și să participe la efortul comun;

-scopul asumat și nenegociabil nu trebuie limitat la obținerea unor avantaje pe termen scurt ci vizează impunerea unei viziuni la cum ar trebui să arate ROMIL;

-crearea unei echipe solide, formată din membrii ai ROMIL experimentați, eficienți și credibili;

-stabilirea de noi standarde, noi repere de corectitudine, noi modele;

-ROMIL trebuie să devină O STRUCTURA ASOCIATIVA a tuturor  militarilor, al celor dezavantajați, al celor care cred, chiar cu idealism, în egalitate de șanse și în solidaritate.

Avem nevoie de organizare și mobilizare făcute, însă  pe baze noi, care să țină cont în mod pragmatic de schimbările apărute la nivelul structurii militare dar și social- naționale.

 

Urmează o perioadă de reconstructie a identității, a unității dintre  centru și teritoriu și a legăturii cu toți membrii asociati si nu numai..

Pentru ca ROMIL să devină cea mai puternica structura asociativa din țară, trebuie să se urmeze anumiți pași care vor permite elaborarea unor strategii de acțiune cu efecte credibile și realizabile, pași care să vizeze:

 1. crearea structurilor ROMIL pe criterii care să înlăture pericolul acumulării excesive de putere, dar mai ales să transforme în sens pozitiv raporturile de putere în interiorul asociatiei, între teritorial și central;
 2. restructurarea pe modelul clar și eficient al organizării teritoriale, a prezenței ROMIL în comunitățile locale;
 3. un Consiliu National, anual, care să dezbată și să actualizeze obiectivele și direcțiile fundamentale ale ROMIL și care să acorde un vot de încredere conducerii;
 4. întărirea structurilor de conducere centrala  și implicarea liderilor teritoriali în producția de proiecte concrete pentru domeniile esențiale ale ROMIL. În mod simetric, trebuie construită alternativa (om + proiect) pentru structurile  teritoriale;
 5. crearea și implementarea unui sistem de comunicare bazat pe date electronice pentru dezvoltarea consultării și a reacției rapide în relația centru – teritoriu;
 6. definirea clară și numai în cadrul Consiliului National a politicii de alianțe  pentru  nivel central și pentru teritoriu.(de regulă aceeași alianță și la nivel teritorial și central pentru seriozitate și consecvență);
 7. regândirea  sistemului  de  finanțare  internă;
 8. lansarea unei activități externe a ROMIL pentru cunoașterea activității acestuia și realizarea unor alianțe concrete cu organizații similare;
 9. construirea sau sprijinirea, în mod transparent, a unor instituții media (online, print, audio-video) care manifestă clar sprijin pentru ROMIL;
 10. construirea, prin STATUT, a unor forme clare de garantare a descentralizării conducerii centrale către structurile teritoriale, păstrând pentru centru doar un drept clar definit de reacție față de structurile ineficiente și închise, față de membrii asociatiei și comunitate;
 11. deschiderea ROMIL spre noi tipuri de colaborare cu persoane sau structuri din zone profesionale si civice, care pot aduce o nouă dimensiune de competență superioară efortului actual;
 12. susținerea unui discurs și mesaj modern spre noi tipuri de public  în special spre intelectuali, NOUL PROLETARIAT din marile orașe și centre universitare, spre noua generație care să-i convingă pe aceștia de justețea scopurilor și obiectivelor ROMIL;
 13. propunerea uniu PACT SOCIAL  pentru pensionari prin care să se urmărească asigurarea stabilității  sistemului și creșterea capacității de incluziune a acestora.

Este un set perfectibil (cantitativ și calitativ)  care țintește spre viitorul ROMIL, structura asociativa care trebuie să  devină  eficienta și consecventa, o structura cu identitate  și proiect propriu.

 

      CE TRERBUIE SA  FACEM PÂNĂ ATUNCI? 

Trebuie să disociem adevărul de minciună,  și totul prin dialog.

Trebuie să ne identificăm cine suntem. Suntem actuali membri ai ROMIL, cei care, cu umilință,  își cunosc  poziția și valoarea, sau cei care vor să devină membri ai ROMIL numai pentru un obiectiv limitat și cu scop material?.

Trebuie să acționăm împotriva impostorilor care nu răspund solicitărilor ROMIL privind viitorul acestei structuri ;

Trebuie să ne gândim la oameni, la ce probleme au aceștia și cum poate ROMIL să-i ajute să la depășească.

Trebuie să înlăturăm secretomania care ne bântuie ca o stafie a unor vremuri de mult trecute și să devenim ce ne dorim – o asociatie  a omului  militar și nu numai.

Trebuie să aflăm și să-i facem cunoscuți opiniei publice  pe toți cei care au denigrat și denigrează  Armata, tradițiile acesteia și pe înaintași, dar și pe cei care astăzi, se ploconesc în fața unor nemernici care au dus țara în pragul dezastrului.

 Trebuie –să aflăm CINE ESTE CU NOI:

-cei care respectă Statutul ROMIL, principiile și obiectivele asociatiei precum și hotărârile adunarilor generale?

                      -cei care doresc respectarea statutului nostru de militar?

                      -cei care sunt  adepții celor  trei R :

 Respect pentru propria persoană;

 Respect pentru cel de langă tine;

 Responsabilitatea faptelor?

                      -sau cei care au obosit și ca atare NU SUNT CU NOI

-cei care sub aparenta creștere a pensiilor stau în fața televizoarelor și critică;

           -cei la care verticalitatea este subrezita.

 

Trebuie să aflăm ce înseamnă SOLIDARITATEA și  UNITATEA membrilor ROMIL în afirmarea acestei structuri asociative ca SINGURA FORȚĂ CAPABILĂ SĂ  MIȘTE CEVA  ÎN ROMÂNIA, ȚARĂ CARE ESTE FURATĂ, BATJOCORITĂ, UMILITĂ, ÎN PERICOL DE A NU MAI EXISTA CA STAT INDEPENDENT ȘI SUVERAN.                               

Dar facem și câteva propuneri:

-continuarea atragerii unui număr cât mai mare de membri;

-menținerea unei poziții critice la adresa actualei conduceri politice a țării prin toate mijloacele mass-media la dispoziție;

-continuarea îmbunătățirii democratice a conținutului actelor de organizare și funcționare a întregii activități a ROMIL;

      -menținerea unui climat de încredere reciprocă  între toate structurile, pe orizontală și verticală, printro comunicare permanentă cu membri acestora, bazată pe respect și argumente solide, corecte, având la bază realismul și corectitudinea;

-deschidere către o colaborare reală și palpabilă între toți membri ROMIL   prin afirmarea realizărilor dar și a nereușitelor și căutarea soluțiilor eficiente pentru atingerea scopurilor propuse;

      -regândirea sistemului de finanțare a tuturor acțiunilor filialelor prin atragerea tuturor membrilor la soluționarea problemelor care solicita fonduri sau materiale  necesare  celor cu dificultăți sau pentru dezvoltarea filialei ;

      -acțiune comună  participativă și nu declarativă pentru a demonstra că suntem o forță reală și nu ipotetică prin prezența la toate acțiunile și prin scoaterea din casă a colegilor noștri care preferă  căldura fotoliului în fața televizorului în locul acțiunii în direct pentru a ne caștiga drepturile furate;

-realizarea unei colaborări reale, între ROMIL și alte structuri ale pensionarilor militari, tip ANCMRR, ACMIRR, AORR, a altor structuri asociative ale militarilor activi sau in rezerva și găsirea unor puncte de vedere și de acțiune comune;

Considerăm (și sigur este o propunere) ca problemele care trebuiesc urgent rezolvate, printr-un efort comun si coordonat se pot referi la:

I. Posibilitatea coagulării acţiunii colective a membrilor ROMIL- (motivaţie)

II. Manifestarea unei atitudini proactive  şi nu doar reactive în modul de acţiune faţă de situaţii şi evenimente-(motivaţie)

III. Promovarea unei imagini profesioniste, implicate şi competente la nivelul ROMIL precum şi consolidarea filialelor prin:- (motivaţie)

 

IV. Atragerea resurselor financiare

V. Realizarea concordanţei dintre hotărârile de la nivel local cu cele de la nivel central

 

CE IMPUNE REALIZAREA ACESTEI PLATFORME - PROGRAM

Impune  în principal –SOLIDARITATE si  UNITATE deplină în acțiune.

 Solidaritatea si  unitatea  pot fi demonstrate de fiecare dintre noi prin modul cum înțelegem rostul ROMIL in viața societății, în viața noastră de zi cu zi.

Impune stabilirea unei strategii clare privind actiunile viitoare ale ROMIL atât la nivel central cât și local.

Impune participarea noastră, umăr la umăr, la toate acțiunile ROMIL și la cele la care ne angajăm cu partenerii de acțiune, fie că sunt din opoziție sau din structuri și organizații ce au ca scop bunăstarea noastra și a celor care luptă împreună cu noi.

Impune respect față de țară și popor, cu atât mai mult astăzi când, din toate părțile, ROMÂNIA ȘI POPORUL ROMÂN sunt tot mai des ținta unor acțiuni denigratoare, de destablizare și chiar de înjosire prin afirmații defăimătoare la adresa istoriei naționale, a însemnelor naționale, a diferitelor categorii ale populației.

Impune să fim verticali, demni, fermi și să nu cedăm ispitelor propuse de cei care doresc se câștige ciolanul pe munca noastră, ba din contra să-i demascăm iar când vom câștiga  să-i pedepsim.

Impune să nu uitam NICIODATĂ, cine am fost și ce am făcut pentru aceasta țară.

 

 

PRESEDINTELE ROMIL col. (r) Marian Tudor